Żywa lekcja historii – Polska sarmacka

5 lutego gościł w naszej szkole teatr historyczny “Chorągiew Komturstwa Gniewskiego”. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w niecodziennej lekcji historii, podczas której poznali historię polskiej husarii i życia polskich sarmatów. Uczniowie mogli zapoznać się ze strojami i uzbrojeniem z epoki. Wybrani przedstawiciele naszej społeczności mieli okazję wcielić się w szlachcica, muszkietera, ciężkozbrojnego rycerza i legendę polskiej armii – husarza. Wszystko było okraszone ciekawymi opowiadaniami na temat omawianych postaci. Zapraszamy do fotogalerii.

« z 2 »