Koło plastyczne


https://liblink.pl/9MNQRfTa2w


W odpowiedzi na konkurs pod hasłem ,, Piękno polskiej jesieni” ogłoszony przez SOSW w Damnicy uczniowie naszej szkoły wykonali prace plastyczne pod kierunkiem p. M. Makowskiej, które można podziwiać na zamieszczonych zdjęciach.

Życzymy sukcesów !

[album=65]


Na terenie naszej placówki od ponad 10 lat aktywnie działa pracownia plastyczna, którą prowadzi pani Małgorzata Makowska, nauczyciel plastyki. W trakcie zajęć uczniowie poznają nie tylko wiadomości z zakresu sztuki, ale maja możliwość również tworzyć w niecodziennych technikach plastycznych. Wykonują prace w technikach graficznych, malują na szkle, wykonują wyroby z masy solnej, tworzą witraże zdobiące niejedno okno w naszej szkole, pracują w glinie i na kole garncarskim, wykonują prace w technice decoupage itd. Tworzą prace na kiermasze świąteczne i dekoracje na uroczystości szkolne. Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach plastycznych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

W pracowni odbywają się również zajęcia koła plastycznego. Głównym zadaniem zajęć jest nie tylko zagospodarowanie czasu wolnego uczniów , ale także ich twórcza aktywacja, kształtowanie wrażliwości estetycznej, odkrywanie własnych umiejętności, talentów, inspirowanie twórczego działania, pobudzanie wyobraźni i ekspresji plastycznej, kształcenie umiejętnego posługiwania się dowolnymi technikami plastycznymi, rozwijanie wrażliwości chęci wyrażania obserwowanych zjawisk, własnych uczuć i przeżyć.

Cele jakie przyświecają przeprowadzanym zajęciom to:

 • Pobudzanie wszechstronnego rozwoju
 • Odkrywanie i zrozumienie własnych pragnień, potrzeb
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych
 • Uzewnętrznianie świata własnych przeżyć i odczuć
 • Uwrażliwienie na przeżycia estetyczne i poglądy innych
 • Zaspokojenie potrzeb: akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestniczenia, bycia dostrzeganym, rozumianym i docenianym
 • Aktywizowanie wyobraźni i wrażliwości
 • Rozbudzanie wiary we własne możliwości twórcze
 • Rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Uaktywnienie i otwarcie się ucznia mającego problemy z nawiązywaniem kontaktów