Program – Szkoła Promująca Zdrowie

 

ROK SZKOLNY 2022/2023

Zaadoptuj roślinkę! 

Szkoła Promująca Zdrowie dba również o to, by nasze najbliższe otoczenie działało pozytywnie na samopoczucie, równowagę i harmonię. Zielone rośliny doniczkowe w naszych domach dotleniają i uspakajają. Dodatkowo uczą obowiązkowości, bo trzeba o nie dbać. Wiosna to czas na przesadzanie kwiatów i dzielenie się i wymianę zaszczepkami z innymi. Tak właśnie wyglądał dzisiejszy kącik na „Wymiankę roślin”. Zainteresowanie było ogromne i wszystkie roślinki znalazły swój nowy dom.   Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli podzielić się swoimi kwiatowymi zasobami.

ZERO WASTE – nie marnuj jedzenia

Wykorzystujemy ponownie, segregujemy odpady, kompostujemy odpady naturalne, naprawiamy nie wyrzucamy, nie marnujemy jedzenia, planujemy zakupy – o tych zasadach uczniowie SOSW dowiedzieli się podczas warsztatów kulinarnych i konkursu na najlepszą potrawę z produktów, którym nadajemy drugie życie. 

WIELORAZÓWKI

28 lutego uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Szkołę Promująca Zdrowie pod hasłem “WIELORAZÓWKI”. Przy wsparciu nauczycieli stworzyli oryginalne woreczki spożywcze, kosmetyczne i ekologiczne. Wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem i pomysłowością. Mieli okazję zobaczyć, jak obsługuje się maszynę do szycia. Niektórzy próbowali swoich sił w ręcznym szyciu. Uczniowie wykorzystali do tego celu niepotrzebne ubrania, firanki, tkaniny. Nadali im drugie życie a wszystko to w trosce o naszą planetę 🙂 Specjalne podziękowania dla  Pani Edyty Nowak za wsparcie zespołu SzPZ i Pani Agaty Andrzejczuk za udostępnienie sprzętu i pomoc techniczną. 

Śniadanie daje moc

10 listopada SOSW jak co roku włączył się do ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”. Uczniowie sami przygotowywali pierwszy i najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Było zdrowo, smacznie i kolorowo, a owoce i warzywa cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród naszych wychowanków. 

Koncepcja szkoły promującej zdrowie

 • zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których żyją, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność – nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice;
 • niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań:
  • działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny,
  • działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne;
 • warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo i zaangażowanie jak największej liczby członków danej społeczności; programy promocji zdrowia są wdrażane „z ludźmi”, a nie „dla ludzi”. W szkole niezbędne jest uczestnictwo uczniów (na tyle, na ile to jest możliwe), nauczycieli, innych pracowników i współpraca z rodzicami uczniów. W sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie przyjęto, że promocja zdrowia w szkole to wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej. Istotą SzPZ jest całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole, które jest znacznie szersze niż realizacja programów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia.

Całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole

Zdrowie jest uwzględnione w polityce i koncepcji szkoły – w podstawowym dokumencie określającym koncepcję pracy lub rozwoju szkoły jednoznacznie zapisano, że podejmuje ona działania dla umacniania zdrowia i dobrego samopoczucia uczniów i pracowników.

Środowisko społeczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników – dobre relacje i współpraca między różnymi grupami społeczności szkolnej, szkołą i rodzicami oraz zarządzanie szkołą tworzą pozytywny jej klimat.

Środowisko fizyczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników – środowiskowo to obejmuje: teren szkoły i jej otoczenie, budynek, jego pomieszczenia i wyposażenie, mikroklimat, organizację zajęć, posiłków, obiekty i sprzęt do rekreacji i aktywności fizycznej.

Rozwijanie umiejętności dbałości o zdrowie i kompetencji do działania uczniów i pracowników – realizacja programu dydaktycznego i wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz inne działania z zakresu edukacji zdrowotnej adresowane do uczniów, pracowników i rodziców uczniów, motywowanie ich do podejmowania działań dla zdrowia.

Tworzenie związków społecznych – z rodzinami uczniów oraz ważnymi osobami/grupami w najbliższej społeczności; współpraca i konsultowanie planowanych działań; poszukiwanie sojuszników i wsparcia.

Współpraca z pracownikami medycznymi – pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną oraz innymi osobami/placówkami medycznymi sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami i pracownikami (np. w ramach medycyny pracy).

Model szkoły specjalnej promującej zdrowie

Definicja szkoły specjalnej promującej zdrowie

Szkoła specjalna promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: ƒsystematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, ƒwspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Standardy szkoły specjalnej promującej zdrowie

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura, organizacja i warunki sprzyjają zdrowiu oraz uczestnictwu społeczności szkoły w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła prowadzi edukację zdrowotną uczniów i umożliwia im praktykowanie w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
 4. Szkoła podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców uczniów w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej uczniów.

Plan działań w zakresie EDUKACJI ZDROWOTNEJ programu Szkoła Promująca Zdrowie

Rok szkolny 2022/2023

Cele:

Kształtowanie postawy proekologicznej.

Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia.

Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych.

Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez świadome zdrowe odżywianie i aktywne spędzanie czasu wolnego.

Zwracanie uwagi na higienę zdrowia psychicznego.

Poprawa klimatu społeczności szkolnej sprzyjającemu zdrowiu.

Zakres oddziaływań:

szkoła, rodziny uczniów, środowisko lokalne

Adresaci:

uczniowie SOSW

rodzice, opiekunowie uczniów,

nauczyciele

administracyjni pracownicy szkoły.

Podmioty wspierające:

Dyrekcja,

Rada Rodziców,

nauczyciele, wychowawcy,

pielęgniarki szkolne,

PSSE w Słupsku

Wrzesień 2022

Bezpieczna droga do szkoły – lekcje tematyczne dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły,

Sprzątanie Świata – aktywny udział uczniów SOSW w Projekcie Ekologicznym, plakaty, gazetka informacyjna.

Spotkanie organizacyjne zespołu koordynującego Szkoły Promującej Zdrowie.

Październik 2022

Zero waste – warsztaty kulinarne, konkurs kulinarny na potrawę w duchu ,,zero waste”,gazetka informacyjna.

Światowy Dzień Mycia Rąk – „Akademia czystych rąk”, warsztaty plastyczne, gazetka informacyjna.

Listopad 2022

Dbamy o higienę osobistą – prezentacje multimedialne, pogadanki w klasach, współpraca ze szkolną pielęgniarką.

Śniadanie daje moc – wspólne śniadanie dla klas I- III Szkoły Podstawowej.

Grudzień 2022

Zdrowe tradycje – zdrowa alternatywa dla świątecznych dań, pogadanki w klasach, gazetka informacyjna

Akcje charytatywne – Góra Grosza itp.

Wigilie klasowe i zespołowe – integracyjne spotkania opłatkowe dla uczniów SOSW i ich rodziców i opiekunów.

Styczeń 2023

WOŚP – zbiórka pieniędzyświatowej akcji Jurka Owsiaka.

Różowa wstążeczka – Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy- akcja informacyjna skierowana do starszych uczennic oraz mam uczniów.

Bezpieczne ferie – odpowiedni ubiór, bezpieczne zabawy podczas wypoczynku zimowego, warsztaty plastyczne, gazetka informacyjna.

Luty 2023

Wielorazówki -Tworzymy woreczki spożywcze, kosmetyczne, warsztaty szycia i nie tylko.

Światowy Dzień walki z depresją – pogadanki w klasach starszych, prezentacja multimedialna, plakaty informacyjne, pogadanki z psychologiem szkolnym.

Marzec 2023

Światowy dzień wody – rozpowszechnianie konieczności oszczędzania wody podczas codziennych czynności oraz picia wody ,,dla zdrowia i urody”.

Międzynarodowy Dzień Zespołu Downa – pogadanki

Kwiecień 2023

Roślinne wymianki-,,jarmark” szkolny propagujący ideę dzielenia się tym, czego mamy za dużo.

Maj 2023

Dzień Pielęgniarki 12 maja –, zwrócenie uwagi na ważność profesji pielęgniarki, wręczenie upominków wykonanych w klasach.

Obchody Dnia Godności i Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych –festyn plenerowy.

Czerwiec 2023

Torby ze skrawków – warsztaty z recklingu, szycie toreb, kosmetyczek, zwracanie uwagi na konieczność uzywania wielorazowych opakowań I toreb celem redukcji odpadów.

Festyn rodzinny – integracyjna imprezaz okazji Dnia Matki, Dziecka i Ojca, zdrowy poczęstunek, gry, zabawy, konkursy i tańce.

Podsumowanie działań Szkoły Promującej Zdrowie – spotkanie zespołu koordynującego.

Rok szkolny 2022/2023

Segregacja odpadów;

Zbieranie plastikowych nakrętek;

Zbieranie baterii;

Sianie, sadzenie roślin w klasach , na terenie wokół szkoły;

Oraz utworzenie KSIĘGI DOBRYCH MYŚLI, w formie online, udostępnianej w mediach społecznościowych ( Facebook) oraz na stronie SOSW Słupsk- dzielenie się pozytywnym myślami dla wspólnego dobrostanu.

Plan działań może zostać poszerzony o bieżące akcje edukacji zdrowotnej.

Zespół koordynujący:

Koordynator Dyrektor

Ewa Heidenreich Anna Wawrzyniak Magdalena Skóra

Alina Lasek-Sobolewska Monika Milewska

Amelia Sadoczyńska

Agnieszka Bartczak

Olga Kozłowska

Edyta Cieślak

Beata Świergal – Samsel

Katarzyna Czupryńska – Polańska

Joanna Winnicka – Kuzioła


CHROŃMY PLANETĘ, TO NASZ DOM!


 


ROK SZKOLNY 2021/2022


ROK SZKOLNY 2018/19

EUROPEJSKI DZIEŃ MÓZGU

18 marca 2019 obchodziliśmy Dzień Mózgu. W warsztatach umysłowych w szkolnym laboratorium wzięli udział uczniowie z klas I – VI SP.
Mózgi pracowały na pełnych obrotach opierając się iluzjom optycznym (Amelia Sadoczyńska), wprowadzając w ruch perpetum mobile (Dominika Dolińska), odgadując kształty (Alina Lasek – Sobolewska), dźwięki (Anna Wawrzyniak), smaki (Katarzyna Czupryńska – Polańska), kolory (Olga Kozłowska), doświadczając wrażeń termicznych (Ewa Heidenreich). Najwięcej emocji wzbudziły pokazy eksperymentów chemicznych przygotowanych przez p. Monikę Milewską. Wystrój naszego szkolnego laboratorium przygotowała P. Edyta Cieślak, a doskonała zabawę na magicznym, interaktywnym dywanie zapewniła p. Dorota Kolasa. Za zaangażowanie i wspólną zabawę – uczniom i nauczycielom oraz osobom wspierającym – serdecznie dziękuje Szkoła Promująca Zdrowie.


Żółty talerz

28 lutego 2019 roku koordynatorki programu “Szkoła Promująca Zdrowie” wzięły udział w kolejnej edycji warsztatów kulinarnych Projektu “Żółty talerz” pod patronatem Kulczyk Fundation w Warszawie. Nasz ośrodek realizuje ten projekt wprowadzając w żywienie dzieci i młodzieży obowiązujące standardy, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
Tematem wykładów było “Żywienie dzieci i młodzieży”, a warsztaty kulinarne bazowały na kuchni wegańskiej. Dania, które w trzyosobowych zespołach przygotowano to: zupa pomidorowo-kokosowa z soczewicą, wege-grochówka         z warzywami, klopsy z soczewicą i warzywami w sosie pomidorowym, curry dyniowo-strączkowe, duszona czerwona kapusta z suszonymi pomidorami, duszona dynia po sycylijsku z cebulką i rodzynkami, muffinki marchewkowo-daktylowe oraz mus czekoladowo – orzechowy z kalafiora na deser.
Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym na warsztatach warzywa i owoce będą dostarczane naszym wychowankom w atrakcyjny sposób – realizując wytyczne aktualnie obowiązującej piramidy żywienia. Warzywa i/lub owoce pięć razy dziennie!

ROK SZKOLNY 2017/18

Ptaki zimą

23 lutego ,w piątek, grupa uczniów zespołów rewalidacyjno- wychowawczych wzięła udział w mini warsztatach tworzenia przysmaków dla naszych ptasich przyjaciół. Było mnóstwo śmiechu i zabawy, a owocem tego są kule pełne pyszności, które poratują ptaki w ten mroźny, zimowy czas.

 

ROK SZKOLNY 2016/17Warzywa są zdrowe!!!

12.05.2017. Szkoła Promująca Zdrowie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przeprowadziła kolejną akcję z cyklu “Warzywa są zdrowe”. Większość zespołów i klas wykazała się pomysłowością w przygotowaniu nowalijkowych przysmaków. Zaangażowani zostali także rodzice naszych wychowanków. Uczniowie z wielkim apetytem spożywali witaminy zawarte w owocach, warzywach, sałatkach, zdrowych kanapkach… Nad sprawną organizacją czuwały panie: Ewa Heidenreich, Edyta Cieślak, Beata Świergal – Samsel, Amelia Sadoczyńska.

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta


“Znamię, znam je?”

znamieznamjelogosmall

Chociaż zainteresowanie czerniakiem rośnie, to świadomość Polaków na jego temat jest wciąż niska. Aby w jeszcze większym stopniu upowszechnić wiedzę o tym nowotworze, Akademia Czerniaka zainaugurowała program profilaktyczno-edukacyjny Znamię! Znam je?, do którego przystąpił nasz ośrodek. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z prezentacją oraz materiałami pomocniczymi.

Szczegółowych informacji udziela odpowiedzialna za realizację programu w naszej placówce pani Edyta Cieślak.


 “Śniadanie Daje Moc”

sniadanie_daje_moc_0

Dnia 7 listopada 2016 r. uczniowie szkoły podstawowej  po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskiej akcji “Śniadanie Daje Moc”. Tym razem celem głównym było samodzielne przygotowanie zdrowego posiłku. Uczniowie z wielką radością zabrali się do pracy. Kanapki przez nich wykonane były kolorowe i zdrowe, tak jak produkty, z których zostały wykonane. Wspólnie spędzony czas – oprócz wartościowego posiłku – gwarantował świetną naukę i zabawę. Specjalnie na ten dzień przygotowana przez Panią Amelię Sadoczyńską gazetka dostarczyła cennych informacji na temat śniadania i jego roli w racjonalnym odżywianiu się każdego człowieka. W przygotowaniach nieodzowną pomoc okazały Panie: Ewa Heidenreich, Monika Milewska, Olga Kozłowska, Edyta Cieślak, Beata Świergal – Samsel, Alicja Lasek – Sobolewska i Elżbieta Stolarczyk – Nawój.

Życząc zdrowia czekamy na kolejną zdrową ucztę w naszym ośrodku – Szkoła Promująca Zdrowie.

There is no album selected or the gallery was deleted.

ROK SZKOLNY 2015/16


ZDROWIE NA TALERZU

27 kwietnia 2016 w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Słupsku miała miejsce ogólnoszkolna degustacja zdrowej żywności – ZDROWIE NA TALERZU. Zespół Szkoły Promującej Zdrowie

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych – odwiedziny w Domu Opieki dla Osób Starszych „Leśna Oaza”.</span

Zdrowy las – lekcja pokazowa pana leśniczego dla klas Sz. P. i Gim.

Światowy Dzień Mycia Rąk – zgłoszenie Ośrodka do projektu „Akademia czystych rąk”, warsztaty plastyczne, gazetka informacyjna.

Warzywa są zdrowe – konkurs na najlepsze ciasto z warzyw, gazetka informacyjna nt.: Dnia Walki z Otyłością.


Listopad 2014

Rzucam palenie! – akcje informacyjne nt.: szkodliwości palenia papierosów, prezentacje multimedialne, pogadanki w klasach.

Dni Tolerancji i Życzliwości – plakaty promujące pozytywne i optymistyczne spojrzenie na codzienność, dekoracja korytarzy szkolnych uśmiechniętymi buźkami.


Grudzień 2014

Światowy Dzień Walki z AIDS – akcje informacyjne nt.: AIDS, HIV, gazetka.

Akcje charytatywne – Góra Grosza, Wigilia dla najuboższych – opłatkowe spotkanie dla samotnych i ubogich współorganizowane z MOPR i Caritas Słupsk

Kiermasz świąteczny – ekologiczne ozdoby bożonarodzeniowe.

Wigilie klasowe i zespołowe – integracyjne spotkania opłatkowe dla uczniów OSW i ich rodziców i opiekunów.


Styczeń 2015

WOŚP – zbiórka pieniędzy światowej akcji Jurka Owsiaka.

Festyn Rodzinny – integracyjne spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, zdrowy poczęstunek, zabawa przy muzyce.

Bezpieczne ferie – odpowiedni ubiór, bezpieczne zabawy podczas wypoczynku zimowego, warsztaty plastyczne, gazetka informacyjna.


Luty 2015

Pomagamy zwierzętom w zimie – lekcja pokazowa pana Leśniczego, klasy Sz.P.

Konkurs na Logo Ośrodka – Szkoły Promującej Zdrowie.


Marzec 2015

Eko – marzanna – udział w konkursie na najlepszą marzannę ekologiczną.

Woda – życie – warsztaty plastyczne, wystawa prac, gazetka informacyjna.

Dekoracje wielkanocne – konkurs na eko – ozdobę, eko – pisankę.

Zespół Szkoły Promującej Zdrowie zachęcił uczniów, rodziców i nauczycieli do przygotowania zdrowej potrawy – wspólnymi siłami stworzyliśmy witaminowy kiermasz. Akcja miała na celu propagowanie pełnowartościowego odżywiania się zgodnie z wymogami i zaleceniami WHO, przedstawionymi w nowej PIRAMIDZIE ŻYWIENIA.
Kolorowe stoły przyciągały wszystkich! Warzywa i owoce, sałatki, surówki, twarożki, pasty, kanapki, koreczki i koktajle – to specjały, które znikały w okamgnieniu. Za zaangażowanie i pomysłowość dziękujemy wszystkim wychowawcom, nauczycielom i rodzicom.
Na szczególne wyróżnienie zasługują uczennice z klasy pani Agnieszki Kurowskiej: Monika Chrustowicz i Kasia Przytuła – za ich nieocenioną pomoc w sprawnym przeprowadzeniu degustacji dla trzech tur uczniów.

Jedzmy warzywa i owoce!

Pamiętajmy o aktywności fizycznej!

KĄCIK PIECZONEGO JABŁKA

9 lutego 2016 r. Szkoła Promująca Zdrowie przygotowała poczęstunek z jabłkiem w roli głównej, według pomysłu p. Edyty Cieślak. Oprócz zdrowych, świeżych owoców uczniowie degustowali pieczone jabłka z cynamonem, czekoladą, migdałami, żurawiną i rodzynkami. Klasy i zespoły pochwaliły się swoimi smakołykami: francuskimi bułeczkami, racuchami, ryżem z jabłkiem i bitą śmietaną. Jabłko to owoc, który nie może się znudzić, a jako bomba witaminowa powinien być spożywany codziennie. Za udział i zaangażowanie dziękujemy wychowawcom i uczniom – zespół koordynujący SzPZ.


Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

Jak co roku – w trzeci czwartek miesiąca listopada – przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu.

17.11.2015 r. – zespół Szkoły Promującej Zdrowie wraz z panią pielęgniarką Ireną Surma oraz panią Beatą Zielonko przeprowadził akcję antynikotynową. Uczniowie klasy 1a g Józefa Tandek oraz Mariusz Białkowski przedstawiali w klasach krótką scenkę zwracającą uwagę na szkodliwość palenia tytoniu a także zachętę do podjęcia decyzji o rzuceniu palenia. Forma przekazu nie jest bez znaczenia – aktorskie umiejętności występujących poruszyły nawet najbardziej zagorzałych palaczy! Mamy nadzieję, że podjęte działania nie przeminą bez echa.

W klasach SPdP pani pielęgniarka przeprowadziła pogadanki z uczniami na temat szkodliwości palenia tytoniu i konsekwencji życia z nałogiem. Za zaangażowanie składamy serdeczne podziękowania!


Śniadanie daje moc

06.11.2015r. uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej OSW im. UNICEF w Słupsku wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”.

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się na lekcjach i mają siłę do zabawy. To najlepszy start na każdy nowy dzień!

Szkoła Promująca Zdrowie dzękuje p. Iwonie Boruszkowskiej i p. Ani Browce za pomoc w przygotowaniu tej wspaniałej, zdrowej, śniadaniowej uczty. Dziękujemy wszystkim wychowawcom i klasom SP za przybycie i wsparcie!

Mamy nadzieję, że dzięki akcjom takim jak ta przyczynimy się do:

 1. zwiększenia świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka,
 2. obniżenia poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.

Na specjalne podziękowania zasługują uczennice z klasy III ez SPdP- Kasia Przytuła i Monika Chrustowicz, które swoim sprytem, pomysłowością, zaangażowaniem i uśmiechem wsparły pracę zespołu przygotowującego ŚNIADANIE. Pomoc na szóstkę z plusem!

                                                                                                                    Szkoła Promująca Zdrowie


Plan działań na rok szkolny 2015/2016

Program 2015/16


  “Las i jego mieszkańcy”

14 maja 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie z pracownikami Nadleśnictwa Damnica z cyklu “Las i jego mieszkańcy”. Pani Anna Krysiak oraz Pan Franciszek Ciemiński, jak zwykle zaskoczyli wspaniałym przygotowaniem do zajęć z naszymi uczniami. Była interaktywna tablica z odgłosami zwierząt, wypchane modele kuny, kaczki, borsuka, które dzieci mogły dotknąć, pogłaskać, a nawet przytulić. Pan leśniczy opowiadał o zwierzętach naszych polskich lasów, a dzieci samodzielnie wskazywały na ich drewniane modele, odpowiadały na pytania, rysowały. Nagrodą i zwieńczeniem “wycieczki do lasu” był “piknik”. Pan leśniczy zorganizował zdrowy poczęstunek dla wszystkich uczestników spotkania.


BAL WIOSNY

Dnia 29 kwietnia odbył się BAL WIOSNY. Zabawę rozpoczął reportaż pt. “W poszukiwaniu wiosny” przygotowany przez najmłodszych uczniów naszej szkoły pod opieką Pani Anity Misan, Asi Król i Ani Browki. Następnie w radosnych i beztroskich nastrojach wśród kolorowej dekoracji, przy wesołej muzyce, bawiliśmy się, tańczyliśmy i braliśmy udział w licznych konkursach.

W ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie zadbano o pyszny poczęstunek. Były sałatki, koreczki, kanapki, szaszłyki. Wszystko przygotowane z warzyw i owoców. Mogliśmy spróbować tych smakołyków podczas wspólnej degustacji.

W ten sposób tańcem, piosenką i radosnymi okrzykami powitaliśmy długo oczekiwaną wiosnę!!!


Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym to cykl pogadanek i praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Jak co roku nauczyciele i wychowawcy ośrodka zwracali szczególną uwagę na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. Tym razem tematyka przewodnia okazała się dla naszych uczniów bardzo ważna. Przygotowując wszelkie posiłki w salach małych gastronomii uczniowie sami przypominają o myciu owoców i warzyw.
Wychowankowie przygotowali plakaty informujące o niebezpieczeństwach czyhających w źle przygotowanej do przetworzenia żywności. Zespół koordynujący programu Szkoły Promującej Zdrowie przygotował również gazetkę informacyjną na temat zdrowego odżywiania się.


 Pomagamy zwierzętom w zimie

Szkoła Promująca Zdrowie dba także o otaczające środowisko. Uczymy dzieci, aby nie zapominały o zwierzętach i ptakach.
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu p. Aliny Lasek-Sobolewskiej podwórka szkolne zostały wzbogacone o piękne, solidnej konstrukcji karmniki. Uczniowie będą dbali o to, aby ptaki zawsze znalazły pożywienie. Przy tej okazji wspomniano również o bardzo ważnej zasadzie, by nie wyrzucać chleba do pojemników na śmieci.
Podziękowania składam również dla p. Edyty Cieślak, Edyty Gorgol i Moniki Waraksy, Wasza gotowość i chęci do pracy na rzecz promocji zdrowia są nieocenione!


 ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA

 W Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w okresie 20-30.11.2014. przeprowadzono szereg działań mających na celu przypomnienie o szkodliwości palenia papierosów. Uczniowie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej uczestniczyli w cyklu pogadanek i prelekcji oraz prezentacji multimedialnej. Materiał przedstawiany był w formach dostosowanych do możliwości psychofizycznych uczniów. Młodsze dzieci realizowały scenariusze zajęć (udostępnione przez PPSE) na lekcjach wychowawczych oraz przedstawiały scenki tematyczne na temat biernego palenia. Dramy prezentowane były pod tytułem: „Nie pal przy mnie, proszę!”

Uwieńczeniem akcji antynikotynowej było wykonanie plakatów informacyjnych oraz prezentacja gazetki szkolnej, po raz kolejny udało się zaangażować uczniów i ich rodziców z nauczania indywidualnego, którzy na co dzień zajęcia realizują w domu rodzinnym. Plakatami ozdobiono ściany korytarzy, najciekawsze prace zostały nagrodzone dyplomami.


logo-szkola_promujaca_zdrowie

„ŚNIADANIE DAJE MOC”

Dnia 7 listopada 2014 roku odbyła się w stołówce szkolnej kolejna odsłona Szkoły Promującej Zdrowie. Wraz z Zespołem Pedagogów i Pielęgniarką szkolną przeprowadzono ogolnopolską akcję „ŚNIADANIE DAJE MOC”.
Dzieci z klas 3a, 3b, 3c, 4b i 5b Szkoły Podstawowej uczestniczyły  w warsztatach na temat konieczności spożywania zdrowego śniadania. Po przydatnych informacjach przekazanych przez pielęgniarkę szkolną – panią Irenę Surma, dzieci samodzielnie przygotowały zdrowe kanapki z produktów zaserwowanych na szwedzkim stole. Oprócz sera i wędlin przeważały warzywa: pomidory, ogórki, rzodkiewki, papryka, sałata, szczypior. Nie zabrakło również mleka i płatków – dzieciaki naprawdę wybierają to, co jest zdrowe!
Na odchodne każdy uczestnik warsztatów otrzymał ściągę z piramidą zdrowego żywienia i kolorowanki z warzywami. To nieodłączny element zdrowej diety!
Wychowawcy klas solidnie przygotowali się do organizacji śniadania, które daje moc. Zachwyciły cudowne dekoracje i sprawna pomoc.


19.09.2014. – gazetka informacyjna nt. ekologicznej akcji Sprzątania Świata. Wykorzystano plakaty wykonane przez uczniów: Paulinę Grdeń i Rafała Sikorskiego, którym wręczono dyplomy.

26.09.2014. – Światowy Dzień Serca – gazetka informacyjna z wykorzystaniem pracy plastycznej Rafała Sikorskiego.

29.09.2014. – degustacja soków owocowo- warzywnych – kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych zgodnie z europejskim programem „Owoce w szkole”. Zespól koordynujący przygotował około 25 litrów soków z marchewek i jabłek, którym częstowano zarówno uczniów, jak i pracowników ośrodka.

[album=89]

03.10.2014. – „Świeże owoce na zdrowie” – tace pełne witamin: jabłka i śliwki, uzyskane od mamy absolwenta naszego ośrodka, zostały rozdane jako zdrowy poczęstunek na drugie śniadanie dla uczniów klas Sz.P. i Gim.

09.10.2014. – Zielona lekcja dla uczniów wybranych klas Sz.P przeprowadzona prze pana Leśniczego Franciszka z Nadleśnictwa Damnica. Dzięki staraniom pani Olgi Kozłowskiej udało się nawiązać współpracę z pracownikami nadleśnictwa, którzy oprócz przeprowadzenia fantastycznej lekcji o lesie, zorganizowali zdrowy poczęstunek dla wszystkich uczestników.

Plan działań na rok szkolny 2014/2015

Słupsk, wrzesień 2014

Plan działań w zakresie EDUKACJI ZDROWOTNEJ programu Szkoła Promująca Zdrowie

Rok szkolny 2014/2015

Wrzesień 2014


Bezpieczni, radośni i aktywni w szkole – warsztaty plastyczne na temat bezpiecznej drogi do szkoły, wystawa prac, gazetka informacyjna, pogadanki w klasach.

Po pierwsze drugie śniadanie – zgłoszenie Szkoły Podstawowej do konkursu Kubusia.

Sprzątanie Świata – aktywny udział uczniów OSW w 22. Akcji Ekologicznej, plakaty, gazetka informacyjna, dyplomy dla uczestników.

Owoce w szkole – udział w europejskim programie zachęcającym do zdrowego odżywiania, degustacja soków owocowo – warzywnych.

Światowy Dzień Serca – warsztaty plastyczne, wystawa prac, gazetka informacyjna.

ARS, czyli jak dbać o miłość – udział klas SPdP w programie edukacyjnym w zakresie profilaktyki uzależnień II edycji ogólnopolskiego programu organizowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Słupsku.


Październik 2014

świąteczny poczęstunek dla potrzebujących mieszkańców Słupska


Kwiecień 2015

Sałatki i surówki – degustacja owocowo – warzywnych specjałów przygotowanych przez zespoły i klasy.

Dzień Ziemi – warsztaty plastyczne, wystaw prac, gazetka informacyjna.


Maj 2015

Obchody Dnia Godności i Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych – przemarsz ulicami miasta Słupska.

Zdrowa żywność plus aktywność – podsumowanie wiedzy nt. zdrowego odżywiania, gazetka informacyjna, konkurs na zdrowe kanapki.


Czerwiec 2015

Festyn rodzinny – integracyjna impreza z okazji Dnia Matki, Dziecka i Ojca, zdrowy poczęstunek, gry, zabawy, konkursy i tańce.

Podsumowanie działań Szkoły Promującej Zdrowie – spotkanie zespołu koordynującego.

Plan działań może zostać poszerzony o bieżące akcje edukacji zdrowotnej

Zespół koordynujący: Koordynator Dyrektor

Monika Milewska Anna Wawrzyniak

Alina Lasek-Sobolewska

Amelia Sadoczyńska

Olga Kozłowska

Ewa Heidenreich

Edyta Cieślak

RAPORT Z PÓŁTORAROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO POMORSKIEJ

SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

praca placówki w okresie przygotowawczym

od 01.02.2012. do 27.06.2014.

Prezentacja do raportu.

 PODSTAWOWE INFORMACJE O PLACÓWCE

Nazwa – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. UNICEF

Adres – 76-200 Słupsk, ul. Krasińskiego 19

Tel/fax: 59 8422492 

Adres e-mail: sosw.slupsk@op.pl

Strona www.sososlupsk.na11.pl

Imię i nazwisko dyrektora – Krzysztof Serafin

Imię i nazwisko koordynatora – Anna Wawrzyniak

Imiona i nazwiska członków szkolnego zespołu:

Monika Milewska, Elżbieta Kosmala-Szweda, Amelia Sadoczyńska, Jolanta Zaparta, Małgorzata Kalinowska, Ewa Heidenreich, Olga Kozłowska.

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do PROGRAMU – 29.11.2011.

Szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące programu SzPZ – 13.11.2013.

Opis działań podjętych w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności szkolnej
Formy wykorzystane do przeprowadzenia diagnozy:

Na podstawie wieloletnich obserwacji, uwag, spostrzeżeń oraz opinii nauczycieli i pracowników szkoły zespół koordynujący stworzył ankietę dotyczącą priorytetowych problemów występujących w placówce. Nauczyciele i pracownicy szkoły wybierali spośród następujących aspektów:
brak prawidłowych nawyków żywieniowych,

 • słaba świadomość higieny osobistej,
 • niski poziom kultury osobistej,
 • brak samodzielności w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
 • wysoki poziom hałasu,
 • brak zainteresowań, nieumiejętność konstruktywnego spędzania wolnego czasu.

Wybrane problemy priorytetowe do rozwiązania w okresie przygotowawczym:

Wyniki ankiety wskazały na jeden główny problem priorytetowy, którym jest niezadowalający stan higieny osobistej uczniów – 89% ankietowanych wybrało słabą świadomość higieny osobistej. Pozostałe możliwości przedstawiają się następująco: 4% – brak prawidłowych nawyków żywieniowych, 2% – brak samodzielności w zaspakajaniu podstawowych potrzeb, 2% – wysoki poziom hałasu, 2% – niski poziom kultury osobistej, 1% – brak zainteresowań i umiejętności sensownego spędzania wolnego czasu. W związku z jednoznacznym wynikiem przeprowadzonej ankiety zadecydowano wszelkie starania skoncentrować na jednym problemie.

Ogólny stan higieny osobistej uczniów jest niezadowalający. Przejawia się to w zjawiskach odbiegających od ogólnie przyjętych norm:

 • wielu uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych nie przestrzega podstawowych zasad,
 • problemy higieniczne wynikają z niskiej świadomości w domach rodzinnych,
 • wiele chorób i dolegliwości wynika z faktu niedostatecznej dbałości o czystość oraz higienę.

Zaplanowane terminy realizacji zadań związanych z poszczególnymi problemami priorytetowymi.

Opracowanie przez zespół koordynujący planu działań promujących higienę osobistą wśród uczniów i ich rodzin – 02.2012.

Zbieranie informacji o przebiegu indywidualnych zajęć wychowawców w zespołach edukacyjno – terapeutycznych, rewalidacyjno – wychowawczych i klasach na temat higieny osobistej – na bieżąco drogą elektroniczną.

Półroczne podsumowania ankiet (nauczyciele, rodzice, uczniowie) na temat stanu higieny osobistej uczniów i ich świadomości dbania o swój wygląd i swoje zdrowie – 05.2013., 02.2014., 05.2014. i porównanie ich ze stanem wyjściowym.

Ewaluacja programu – na zakończenie okresu przygotowawczego przystąpienia SOSW do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – 06.2014.


Plan działań w zakresie promocji zdrowia.

Półroczny plan działań w zakresie promocji zdrowia – II semestr 2012/2013

Luty 2013

Pomyśl, zanim będzie za późno”- ratujemy i uczymy ratować:

– program profilaktyczny odnośnie zagrożeń czyhających na młodzież,

– pogadanki, warsztaty, prezentacja,

– bezpieczne zabawy podczas ferii zimowych, warsztaty aktywizujące,

– program ratujący zdrowie, pokazy ratownictwa.

Marzec 2013

Woda to źródło życia”:

– Światowy Dzień Wody – warsztaty plastyczne, wystawa prac,

– wycieczka do stacji uzdatniania wody.

Żyj smacznie i zdrowo”:

– program edukacyjny marki WINIARY,

– przygotowanie i degustacja potraw.

Profilaktyka i szczepienia:

– pogadanki profilaktyczne w klasach na temat profilaktyki zakażeń i konieczności szczepień ochronnych,

– zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie – gazetka tematyczna przygotowana przez higienistki szkolne,

– Światowy Dzień Gruźlicy – zapobieganie zachorowaniom na grypę.

Ratujemy i uczymy ratować” – dalsza część projektu.

Pomocna dłoń – Śniadanie Wielkanocne dla najuboższych – akcja charytatywna.

Kwiecień 2013

Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu

– zrozumieć autystę – warsztaty uczestniczące.

Szlachetne zdrowie…!

– Światowy Dzień Zdrowia,

– Trzymaj formę – udział w programie,

– Nasza planeta – nasz dom – Dzień Ziemi: aktywny tryb życia, spacery i wycieczki,

– Ruch to zdrowie – aktywne formy spędzania wolnego czasu – ringo.

Maj 2013

Zdrowa żywność w zdrowym ciele:

– Carving – rzeźba w warzywach i owocach

Dziękuję! Nie palę!”

– program ograniczania skutków palenia tytoniu w Polsce.

Dni Godności i Walki z Dyskryminacja Osób Niepełnosprawnych:

– organizacja obchodów i przemarszu ulicami miasta osób niepełnosprawnych, rodziców, opiekunów, przedstawicieli władz lokalnych, instytucji i przyjaciół.

Czerwiec 2013

Święto Rodziny:

– festyn integracyjny z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca

– przygotowanie zdrowych przekąsek, mleczno – owocowych koktajli,

– zabawa, konkursy i tańce na świeżym powietrzu.

Moje bezpieczeństwo:

– tydzień pod hasłem ”Umiem udzielać pierwszej pomocy” – ćwiczenia, pokazy, prezentacje.

Dbamy o nasze środowisko:

– warsztaty plastyczne – Międzynarodowy Dień Ochrony Środowiska

Nie! – dla narkotyków:

– pogadanki, prezentacje, projekcje filmów i zajęcia na temat skutecznego odmawiania narkotyków,

– wykorzystanie dramy w scenkach sytuacyjnych: „Jak odmawiać?”,

– program profilaktyki uzależnień.

Roczny plan działań w zakresie promocji zdrowia – rok szkolny 2013/2014

Wrzesień 2013

Bezpieczni, radośni i aktywni w szkole!

– apel wychowawczy na temat bezpiecznego zachowania się w szkole,

– Światowy Dzień Pierwszej Pomocy – pokazy i ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy,

– procedura słoneczek i chmurek – proste zasady dyscyplinowania uczniów na lekcjach i podczas przerw.

Owoce w szkole:

– udział w programie „Zdrowo jem, więc wiem”,

– uczestnictwo w europejskim programie „Owoce w szkole”.

Pij mleko!

– udział w programie „Szklanka mleka” dla uczniów klas 0 – III szkoły podstawowej

Serce jest tylko jedno:

– warsztaty plastyczne z okazji Światowego Dnia Serca .

Październik 2013

W zdrowym ciele zdrowy duch”:

– sport w bibliotece też jest możliwy,

– „Trzymaj formę!” – happening sportowy, udział w programie.

Szanujmy starszych!

– Międzynarodowy Dzień Osób Starszych – odwiedziny w Domu Pomocy społecznej „Leśna Oaza”

Czyste ręce to podstawa:

– Światowy Dzień Mycia Rąk – warsztaty aktywizujące.

Ogólnoszkolna ankieta dotycząca świadomości dbania o higienę osobistą wśród uczniów.

Listopad 2013

Rzucam palenie!

– Światowy Dzień Rzucania Palenia – tydzień profilaktyki antynikotynowej.

Cukrzyca – poważną chorobą:

– pogadanki w klasach na temat cukrzycy i konsekwencjach tej choroby.

Bądź tolerancyjny i miły!

– obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji i Życzliwości – warsztaty w formie scenek tematycznych.

Grudzień 2013

Umiem odmawiać i wybierać.

– Światowy Dzień Walki z AIDS – projekcje filmów, prezentacje, pogadanki w klasach – Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV.

Akcje charytatywne:

– Góra grosza, kiermasz świąteczny, pomoc żywnościowa dla potrzebujących,

– Wigilia dla najuboższych – wigilijny poczęstunek dla samotnych i ubogich – spotkanie opłatkowe.

Styczeń 2014

WOŚP

– udział w akcji charytatywnej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbiórka pieniędzy do puszek.

Zdrowo na świeżym powietrzu:

– odpowiedni ubiór do pogody – warsztaty plastyczno – techniczne, dobieranie w pary, wypełnianie konturów, wyklejanie materiałami o różnej fakturze.

Jak cię widzą, tak cię piszą:

– dbanie o higienę osobistą: ciało, zęby, włosy, paznokcie – konkursy czystości,

– rozmowy z rodzicami i opiekunami uczniów,

– pogadanki pielęgniarki szkolnej, fluoryzacja zębów.

Luty 2014

Bezpieczne ferie

– warsztaty plastyczne w świetlicy,

– pogadanki profilaktyczne na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

Marzec 2014

Główka pracuje!

– Europejski Dzień Mózgu – „Co może człowiek?” – warsztaty plastyczne, wystawa najciekawszych prac.

Woda wokół nas i w nas:

– wycieczka edukacyjna do oczyszczalni ścieków, pogadanka, dzielenie się wrażeniami.

Kwiecień 2014

Pomagamy!

– Śniadanie Wielkanocne dla najuboższych, akcja charytatywna.

Zrozumieć autystę:

– pogadanki w klasach,

– jak czuje, myśli, widzi i słyszy dziecko autystyczne – warsztaty.

Życie to zdrowie:

– obchody Światowego Dnia Zdrowia.

Dzień Ziemi

– wycieczka do Parku Kultury i Wypoczynku, uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

Maj 2014

Niepełnosprawni są wśród nas:

– aktywne uczestnictwo w obchodach Dni Godności i Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Jesteśmy tym, co jemy:

– prezentacja i degustacja zdrowych potraw: owocowo – warzywny kiermasz.

Paleniu mówimy NIE!

– program profilaktyki uzależnień, pogadanki, prezentacje, filmy edukacyjne.

Czerwiec 2014

Festyn rodzinny:

– zabawa integracyjna na świeżym powietrzu, konkursy, tańce, degustacja zdrowych produktów i potraw.

Aktywnie, zdrowo i sportowo:

– prozdrowotne formy spędzania wolnego czasu – cykliczne wyjścia na boisko, prezentacja gier i zabaw na świeżym powietrzu,

– zachęcanie do ruchu i wysiłku.

 1. Sprawozdanie z realizacji podjętych działań.

Przeprowadzenie działań zawartych w planie Szkoły Promującej Zdrowie odbywało się na bieżąco przy współudziale wielu osób. Wiele z podjętych przedsięwzięć miało zakres pozaszkolny, z czego jesteśmy niezmiernie dumni.

Programy profilaktyczne: ratownictwo przedmedyczne, zagrożenia nikotynizmem oraz narkomanią i chorobami przenoszonymi droga płciową, szczepienia ochronne, zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi to szereg spotkań, pogadanek i aktywnego, praktycznego wykorzystania przyswajanej wiedzy.

Akcje charytatywne, oprócz swojego celu głównego, pomogły w pokazaniu uczniom, jak można się wspierać i pomagać innym, szczególnie bardziej potrzebującym i pokrzywdzonym przez los – Góra grosza, Wigilia i Śniadanie Wielkanocne dla najuboższych, kiermasze świąteczne, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Obchody światowych, europejskich i krajowych świąt powiązanych z tematyką zdrowotną były świetnym podłożem do przekazywania wiedzy. Organizowane były warsztaty plastyczno – techniczne, konkursy i wystawy najciekawszych prac.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i uczulanie społeczeństwa na problemy osób niepełnosprawnych miały swój największy wymiar podczas obchodów Dnia Godności i Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Decyzją Dyrektora ośrodka nasi uczniowie brali udział w programach „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” – było to kolejnym krokiem ułatwiającym wdrażanie dzieci do dobrych nawyków żywieniowych.

Festyny integracyjne, oprócz znakomitej zabawy w radosnej, tanecznej atmosferze, gwarantowały zdrowy poczęstunek. W te wartościowe pyszności zaangażowane były wszystkie klasy i zespoły ośrodka.

W ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczna w Słupsku przeprowadzone zostały następujące akcje – „Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce”, Solidarni z nosicielami HIV, Choroby wektorowe.

Ośrodek uczestniczył również w programie „Zdrowo jem, więc wiem”, który był kwartalnym cyklem zajęć, konkursów i przedstawień na temat zdrowego odżywiania się. Bogata oferta programu wzbogaciła nasze działania o ciekawe scenariusze zajęć prozdrowotnych.

W miejskiej akcji „Zawsze w cenie ruch i zdrowe jedzenie” cztery nasze uczennice otrzymały nagrodę za wykonanie plakatów promujących te ważne wartości. Akcja ta prowadzona była na szeroką skalę pod patronatem Sanepidu, Kierownika Edukacji Zdrowia, Kierownika SMZOZ, medycyny szkolnej przy współpracy z Poradnią Promocji Zdrowia.

Trzymaj formę” to kolejny program wzbogacający naszą sportową ofertę dla uczniów ośrodka. Wiele ćwiczeń zostało zmodyfikowanych przez same dzieci, co cieszy nas ogromnie ze względu na podejmowanie inicjatywy i kreatywność naszych wychowanków.

Duży nacisk położono na aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu – spacery, zabawy zespołowe na świeżym powietrzu, odświeżenie starych zapomnianych gier podwórkowych: ringo, skakanki, gra w klasy. W dobie Internetu dzieci i młodzież wykazują niestety bardzo niski poziom aktywności ruchowej. W placówce czynnie działa Klub Nordic Walking, który jest atrakcyjną zachętą do realizacji działań programowych w zakresie zdrowego ruchu.

Tematy promocji zdrowia przeprowadzone i przeanalizowane na zajęciach to:

Czy potrafisz dbać o higienę osobistą?

Przybory przydatne w utrzymaniu higieny osobistej.

Artykuły chemiczne i kosmetyczne niezbędne dla prawidłowej higieny osobistej.

Higiena osobista  jak i kiedy należy dbać o higienę dłoni.

Podstawowe informacje o zębach.

Jak należy dbać o higienę jamy ustnej.

Test ryzyka wystąpienia mikrouszkodzeń szkliwa.

Dbałość o odzież osobistą.

Higiena osobista  test prawda-fałsz.

Pierwsze objawy przeziębienia i jak sobie z nimi radzić.

Piramida żywienia człowieka.

Żywienie – czego należy unikać.

Podział składników pokarmowych i ich rola w organizmie człowieka.

Utrwalanie wiadomości o składnikach odżywczych – krzyżówka tematyczna.

Układanie racjonalnego jadłospisu na śniadanie.

Jak nasze ciało wyraża emocje.

Rozpoznajemy emocje po zachowaniu i wyrazie twarzy.

Jak właściwie reagować i wyrażać emocje.

Przygotowane również zostały multimedialne prezentacje tematyczne: „Palenie jest słabe” oraz „Zdrowie psychiczne”. Umieszczono je na stronie internetowej ośrodka, co umożliwia wykorzystanie ich w zależności od potrzeb w dowolnym czasie.

 1. Monitoring podjętych działań – jak przebiegał oraz w jakich formach pozyskiwano informacje o realizacji zadań dotyczących rozwiązywania problemów priorytetowych.

  Ankieta dla pracowników szkoły, dotycząca zdrowia, samopoczucia i stylu życia, przeprowadzona we wrześniu 2013 r., pozwoliła na określenie istotnych problemów, z którymi borykają się nauczyciele i inni pracownicy placówki. Badani wskazali kilka ważnych kwestii stanowiących o ich zdrowiu czy samopoczuciu, którymi są: świadomość na temat własnej kondycji zdrowotnej, stres, zarówno w życiu codziennym jak i w pracy, a także sposób odżywiania i stosowanie używek. 75 % respondentów dość regularnie bada się i korzysta z konsultacji lekarza, 80 % wskazuje na stres obecny zarówno w życiu codziennym jak i w pracy, 55 % – mimo posiadanej wiedzy na temat zdrowego odżywiania, nie robi tego prawidłowo, 60 % przyznaje się do stosowania używek, jednak różna jest ich częstotliwość. W ogólnym rozrachunku, badanie pokazało, że istnieje samoświadomość na temat własnego zdrowia, samopoczucia i stylu życia. Badani powinni jednak dążyć do poprawy w tych sferach, w których pojawia się nieprawidłowość.

Badanie ankietowe ,,Samoocena środowiska fizycznego szkoły” pozwoliło stwierdzić, iż szkoła zapewnia odpowiednie warunki do nauki i do pracy, a co za tym idzie – placówka sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Spełnione są wszelkie wymogi sanitarno – higieniczne; standardy dotyczące mikroklimatu, oświetlenia czy ochrony przed hałasem oraz normy dotyczące wyposażenia wnętrz, organizacji zajęć szkolnych oraz rekreacji.

We wrześniu 2013 r. przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Słupsku. Z uwagi na specyfikę ośrodka oraz różne stopnie niepełnosprawności intelektualnej, część ankiet wypełniona została pisemnie, część zaś ustnie. Ankieta ,,Mój styl życia i samopoczucie” zobrazowała, jakie zachowania sprzyjające zdrowiu jak i szkodliwe dla niego podejmują uczniowie oraz stopień zadowolenia z życia w ogóle, a także w środowisku szkolnym.

W oparciu o wyniki ankiet ustalono, iż około 75% uczniów ma niewłaściwe nawyki żywieniowe i wykazuje małą aktywność fizyczną. 20% badanych przyznało się do stosowania używek. 60% uczniów jest zadowolonych ze swojego życia, wskazując na czynniki sprzyjające dobremu samopoczuciu w szkole, którymi są m.in. szkolne znajomości i przyjaźnie, duży wybór zajęć pozalekcyjnych, ciekawie prowadzone lekcje z wykorzystaniem różnorodnych metod oraz sympatyczni nauczyciele. W maju 2014 roku powtórzono badanie ankietowe. Zaobserwowano wzrost zadowolenia z życia oraz dobrego samopoczucia w środowisku szkolnym u badanych uczniów, których wykazuje się 75 %. Nie uległa zmianie liczba uczniów ze złymi nawykami żywieniowymi, choć ich wiedza na temat prawidłowego odżywiania i dbania o siebie wzbogaciła się. Zmniejszyła się natomiast ilość osób stosujących używki, których wykazuje się 10%.

Najistotniejsze dla rozwiązania głównego problemu priorytetowego okazały się ankiety przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli nt. stanu higieny osobistej wychowanków oraz ich świadomości w zakresie dbania o swój wygląd zewnętrzny i troskę o zdrowe, czyste ciało. Stan wyjściowy przedstawiał się następująco:

Nauczyciele na pytanie „Jak oceniasz świadomość i wiedzę uczniów nt. higieny osobistej?” w 62% odpowiedzieli, że SŁABO, 35% – źle, a 3% – dobrze. Wyniki potwierdziły rangę problemu, który stał się priorytetem oddziaływań edukacyjno – wychowawczych wspartych przez Program Szkoły Promującej Zdrowie.

Rodzice na najważniejsze dla zespołu koordynującego pytanie: „Czy twoje dziecko myje codziennie całe ciało?” odpowiedzieli – TAK – 44%, natomiast odpowiedź negatywna to aż 56%.

Uczniowie odpowiadali na pytanie: „Jak często kąpiesz się w wannie lub pod prysznicem?” Odpowiedzi to kolejno: codziennie – 12%, co drugi dzień – 10%, co trzy dni – 21%, raz w tygodniu – 48% i rzadziej – 9%.

Po pierwszym półroczu ankiety nie wykazały istotnych zmian, co skłoniło do podjęcia intensywniejszych oddziaływań. Drugie półrocze zakończyło się drobnym sukcesem, ale wciąż jeszcze nie mieściliśmy się w kryterium sukcesu, którym było oczekiwane 50% zauważalnych zmian w świadomości i postępowaniu uczniów i ich rodzin w sferze dbania o higienę osobistą. W maju 2014 r. ankieta porównawcza do stanu wyjściowego przedstawiała się w satysfakcjonujących wynikach, które jednak mamy nadzieję znacznie podnieść: Nauczyciele – BARDZO DOBRZE – 20%, DOBRZE – 51%, SŁABO – 29%

Rodzice – TAK – 52%, NIE – 48%

Uczniowie – codziennie – 13%, co drugi dzień – 22%, co trzy dni – 28%, raz w tygodniu – 32%, rzadziej – 5%.

Ankiety przeprowadzano w bardzo zróżnicowanej formie ze względu na niepełnosprawność intelektualną naszych uczniów. Wychowankowie SOSW to dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Podczas ankietowania uczniów z głębszym upośledzeniem i niepełnosprawnościami sprzężonymi wykorzystano komunikację alternatywną, wskazywanie symboli a także mimikę twarzy i parajęzyk. Wychowawcy regularnie przesyłali drogą elektroniczną wyniki wszystkich ankiet i obserwacji do szkolnego koordynatora.

 1. Informacja na temat ewaluacji podjętych działań.

Po półtorarocznym okresie przygotowawczym zespół koordynujący wysunął następujące wnioski:

 • angażowanie całej społeczności szkolnej w podejmowane inicjatywy,
 • typowanie kolejnych zespołów do przeprowadzenia działań programowych,
 • zwiększenie częstotliwości spotkań zespołu koordynującego,
 • zbieranie informacji o bieżących problemach drogą elektroniczną.
 1. Dokumentacja potwierdzająca podjęte działania prezentacja działań z zakresu promocji zdrowia podjętych w okresie przygotowawczym w formie PowerPoint.

Uwaga!

Prezentację przygotować w programie PowerPoint – maksymalnie do 24 slajdy (zostaje w dokumentacji szkoły/placówki). Wydruk prezentacji (6-8 slajdów na stronie) należy dołączyć do raportu.

Anna Wawrzyniak

Prezentacja nt palenia papierosów (pdf)

Palenie – prezentacja

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Słupsku przeprowadzono akcję informacyjną na temat chorób wektorowych. Oprócz pogadanek w klasach, zrealizowanych przez wychowawców, odbyły się warsztaty plastyczne w świetlicy szkolnej. Uczniowie z pomocą nauczycieli wykonali plakat informacyjny. Wykorzystali własne wiadomości i doświadczenie związane z problematyką chorób wektorowych występujących w Polsce. Plakat umieszczony został w widocznym miejscu, by wszyscy uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i pracownicy mogli zapoznać się z tematyką tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia.

Anna Wawrzyniak

Monika Milewska

Europejski Dzień Mózgu

12 marca 2014 obchodziliśmy Dzień Mózgu. Nasze głowy pracowały na pełnych obrotach przygotowując prace plastyczne na temat „Co może człowiek?”.

Warsztaty plastyczne odbyły się w świetlicy pod czujnym okiem pani Moniki Milewskiej. Klasy SPdP z panią Amelią Sadoczyńską wzbogaciły zbiór plakatów o kolejne wspaniałe prace. Wszystkie zostały zaprezentowane w gablocie na korytarzu Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego. Zapraszamy do oglądania i podziwiania!

Za pomoc w warsztatach dziękuję p. Monice Szłyk i p. Ani Lucewicz.

Ania Wawrzyniak

Pracę plastyczną „Zdrowe słodycze” wykonali uczniowie szkoły podstawowej w składzie: F. Piechowiak, P.Żurawski, M.Mączkowski, P.Wasyłko, P.Waśko.

Celem tej pracy było zapoznanie uczniów oraz kształtowanie nawyków spożywania: owoców, miodu, kaszy manny, soków własnej produkcji, ciastek owsianych, suszonych owoców, wafli- najlepiej ryżowych, musli, różnorodnych pestek. Takie słodycze mają pozytywny wpływ dla zdrowia i prawidłowego rozwoju dziecka. Pogłębianie wiedzy na temat zastąpienia normalnych słodyczy bardziej zdrowymi a zarazem smacznymi. Zachęcanie do spożywania, próbowania różnorodnych posiłków. Rozróżnianie żywności zdrowej i niezdrowej. Przekonanie iż zdrowe słodycze dają dużo energii i wpływają pozytywnie na nasze samopoczucie, zawierają dużo licznych witamin i składników mineralnych.

Najlepszą pracą okazała się „sałatka owocowa” wykonana przez M. Mączkowskiego.

Uczniowie z klasy IIc SP uczestniczyli w cyklu zajęć pt. Cukier – nie dziękuję. realizowanego w ramach edukacji prozdrowotnej.Zostali oni zapoznani z fragmentem książki o Kubusiu Puchatku i jego upodobaniach do słodkiego miodu, następnie obejrzeli krótki fragment bajki o kłopotach sympatycznego Kubusia.Na podstawie przeczytanego fragmentu książki i obejrzanego filmu uczniowie dowiedzieli się o złym wpływie słodyczy na ich zdrowie, zęby. Następnie uczniowie otrzymali od nauczyciela hasło„Lubimy słodycze, ale nie powinniśmy ich jeść, abyśmy nie byli otyli”. i zaprezentowali je za pomocą pantomimy swoim kolegom. Wszyscy świetnie się bawili. Zajęcia uatrakcyjniła piosenka Ruch i podskok. Uczniowie zrozumieli jaki wpływ mają na ich zdrowie słodycze , oraz słodkie przekąski ,a jakie warzywa i owoce.Nauczyli się również na pamięć hasła „Od dziś zamiast słodyczy jem owoce i warzywa! Zamiast słodkich napojów piję wodę!”.

W ramach programu zdrowo jem więc wiem realizowanego przez zespół edukacji prozdrowotnej uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zawodach sportowych , a także wybrali i udoskonalili zabawy przez nie bardzo lubiane. Stał się one inspiracją do zabaw podczas wolnych popołudni. Oto propozycje najbardziej lubianych gier i zabaw:

1.Zabawa „sieć”. Wyznaczeni „rybacy” trzymając końce skakanki na sygnał starają się złapać „ryby do sieci”. Pozostali uczniowie przebiegają z jednej strony wyznaczonego boiska na drugą, tak by nie zostać złapanym.

2.Zabawa „szczur”- uczniowie ustawieni w kole, twarzą do środka, trzymają linę oburącz na wys. bioder

a) wymachy ramion w przód, w górę i powrót

b) przesuwanie liny w dłoniach w prawo i w lewo

c) lina naciągnięta – przysiady

d) wymachy nóg w przód na przemian, w podskokach

e) poruszanie się cwałem, ze zmianą kierunku.

3.Zabawa „zabierz klocek”, bieg na wprost po torze, przejście pod przeszkodą, okrążenie butelki, w drodze powrotnej zabranie klocka z wiadra i ustawienie się na końcu rzędu. Wygrywa zastęp, który zdobędzie szybciej i więcej klocków, a zastępowy odkrywa ukryty napis-hasło: „Gry i zabawy – sposobem na nudę”.

4. „Wyścig numerów po obwodzie koła”. Uczniowie ustawieni lewym bokiem do środka koła. Na sygnał, wywołany numer z każdego zastępu ucieka przed goniącym i jednocześnie goni uciekającego przed nim.

5. Lisy- zabawa bieżna . Uczniowie poruszają się po wyznaczonym polu z szarfami włożonymi za spodenki. Jeden z uczniów jest lisem i musi zabrać wszystkim ogonki. Wygra ten uczeń , któremu nie da się odebrać ogonka.

6.Zabawa „ z kępki na kępkę”, pierwsi z rzędów z rozbiegu przeskakują z 1 kółka do następnego, nie naruszając szarf . Wygrywa ta drużyna która nie naruszy żadnej kępki i najszybciej ukończy wyścig.

7. Gra Mistrz -Boisko podzielone jest na 8 małych boisk. Na pierwszym boisku odbędzie się mecz w ringo, na drugim- dwoma balonami jednocześnie, na trzecim- badmintona, na czwartym- w piłkę siatkową, na piątym w ringo. Na każdym boisku staje dwójka ćwiczących, którzy będą rozgrywać mecze w różnych konkurencjach /ringo, balonami, badminton, piłka siatkowa/. Gra toczy się przez 3 minuty, od gwizdka do gwizdka prowadzącego. Obowiązują zasady takie jak w piłce siatkowej. Po upływie czasu, na gwizdek gracze przerywają pojedynki, zapamiętując kto wygrał daną partię przesuwają się na boisko, które jest po prawej stronie. Na kolejny gwizdek rozpoczynają kolejny pojedynek, itd. Każda drużyna powinna rozegrać 4 mecze /ringo, dwa balony, badmintona, piłkę siatkową/. Drużyna, która wygrała największą liczbę meczów jest zwycięzcą.

8. Zabawa Oko sokoła -uczniowie ustawiają się na boisku ringo przed siatką . Po drugiej stronie siatki leżą koła hula -hop. Uczniowie podzieleni na dwie drużyny muszą przerzucić na drugą stronę poziomo koło ringo i wcelować do obręczy hula hop. Drużyna , która wrzuci najwięcej ringo do obręczy wygrywa.

9.„ Nad i pod liną”: 2 ćwiczących w siadzie klęcznym trzyma linę napiętą przed sobą. Pozostali ustawiają się w rzędzie jeden za drugim na wyznaczonym miejscu 2 m od liny. Zadaniem ćwiczącej grupy jest kolejno przeskakiwanie przez linę i przetoczenie się pod nią raz na prawym raz na lewym boku,. Ćwiczenie wykonujemy strumieniem- jeden za drugim z drużyny.Za każde prawidłowo wykonane ćwiczenie każda osoba z drużyny dostaje punkt , za każde dotknięcie liny częścią odzieży , ciała odejmowany jest jeden punkt. Zadanie wykonujemy trzykrotnie. Drużyna , która ma więcej punktów wygrywa.

10. Celne rzuty-uczniowie podzieleni są na dwie drużyny, stoją przed koszem rzucają do celu. Każdy trafiony rzut to 1 punkt.

Dnia 6 lutego 2014 wychowawcy klas IIIa SP p. Anita Misan i VIc SP ZET p. Anna Niekrasz przeprowadziły warsztaty pt. Pijmy wodę na zdrowie! Celem warsztatów było uświadomienie dzieciom jak duże znaczenie ma woda w życiu ludzi, zwierząt i roślin. Poprzez doświadczenia i zabawy dzieci dowiedziały się m.in czy rośliny piją wodę, ile wody jest w organizmie człowieka, w jakich stanach skupienia występuje woda, jakie substancje rozpuszczają się w wodzie, jak powstaje woda gazowana. Warsztaty przebiegały w świetnej atmosferze, dzieci przyglądały się doświadczeniom z wielkim zaciekawieniem i bardzo chętnie brały w nich udział.

Prezentacja multimedialna na temat: ZDROWIE PSYCHICZNE

Zdrowie psychiczne – prezentacja

Konkurs: Zaprojektuj Wodolubka

W SOSW konkurs na Wodolubka przebiegł w atmosferze wytężonej pracy. Uczniowie samodzielnie debatowali nad pomysłem, kim mógłby być Wodolubek.

W związku z niepełnosprawnością intelektualną naszych wychowanków mamy jako nauczyciele bardzo utrudnione zadanie w wyborze pierwszych miejsc. Wszyscy pracują tak, jak potrafią najlepiej, wkładając w tę pracę niejednokrotnie maksimum swojego wysiłku i możliwości. Konkurs na Wodolubka niestety nie mógł zakończyć się inaczej, jak tylko z równorzędnymi pierwszymi miejscami wszystkich projektów. Dzięki takiemu rozwiązaniu udaje się zachować pozytywny system motywacyjny. Uczniowie wiedzą, że opłaca się ich wysiłek i zaangażowanie, chętnie podejmują inne inicjatywy, a co za tym idzie, stale wzrasta ich rozwój, kreatywność i kolokwialnie: chęć robienia czegokolwiek.

W czasie wykonywania prac plastycznych uczniowie mieli okazję po raz kolejny usłyszeć o dobrodziejstwach wody. Dzięki temu w dużej mierze udało się utrwalić najistotniejsze informacje. Dodatkowym plusem, którego nawet nie można było przewidzieć, było sensowne i adekwatne wykonywanie zdobytej wiedzy w praktyce. Jest to dla nauczycieli naszego ośrodka zawsze pewnego rodzaju sukces, którym chwalimy się z dumą. Wśród uczniów podczas mycia rąk po zakończeniu pracy wszczęła się dyskusja na temat oszczędzania wody. Kasia podniesionym głosem pełnym oburzenia nakazywała koleżankom zakręcić wodę podczas mydlenia rąk! Fantastyczna sytuacja, bo gdy Asia zapytała dlaczego, Katarzyna potrafiła wytłumaczyć, że dzięki zakręceniu kurka ręce nie będą mniej czyste, a wodę zaoszczędzimy.

Konkurs na Wodolubka przyniósł zarówno uczniom jak i nauczycielom wiele prawdziwej frajdy. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że można wielu pożytecznych rzeczy nauczyć się poprzez świetną zabawę.

Opracowanie: Anna Wawrzyniak

Roczny plan działań w zakresie promocji zdrowia okresu przygotowawczego programu

Rok szkolny 2013/2014

Terminarz i formy realizacji zadań:

Wrzesień 2013

Bezpieczni, radośni i aktywni w szkole!

– apel wychowawczy na temat bezpiecznego zachowania się w szkole

– Światowy Dzień Pierwszej Pomocy- pokazy i ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy.

– procedura słoneczek i chmurek- proste zasady dyscyplinowania uczniów na lekcjach i podczas przerw.

Owoce w szkole.

– udział w programie „ Zdrowo jem, więc wiem”

– uczestnictwo w europejskim programie „Owoce w szkole”.

Pij mleko!

– udział w programie: „Szklanka mleka”.

Serce jest tylko jedno.

– warsztaty plastyczne z okazji Światowego Dnia Serca.

Październik 2013

W zdrowym ciele zdrowy duch

Szanujmy starszych!

Czyste ręce to podstawa.

– sport w bibliotece też jest możliwy.

-„Trzymaj formę!”- happening sportowy, udział w programie.

– Międzynarodowy Dzień Osób Starszych – odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”

– Światowy Dzień Mycia Rąk- warsztaty aktywizujące.

– ogólnoszkolna ankieta dotycząca świadomości dbania o higienę osobistą wśród uczniów.

Listopad 2013

Rzucam palenie!

– Światowy dzień rzucania palenia – tydzień profilaktyki antynikotynowej.

Cukrzyca – poważną chorobą.

– pogadanki w klasach na temat cukrzycy i konsekwencjach tej choroby.

Bądź tolerancyjny i miły!

– obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji i Życzliwości – warsztaty w formie scenek tematycznych.

Grudzień 2013

Umiem odmawiać i wybierać.

– Światowy Dzień Walki z AIDS- projekcje filmów, prezentacje, pogadanki w klasach – Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV.

Akcje charytatywne.

– „Góra Grosza”, kiermasz świąteczny, pomoc żywnościowa dla potrzebujących

Wigilia dla najuboższych.

– wigilijny poczęstunek dla samotnych i ubogich – spotkanie opłatkowe.

Styczeń 2014

WOŚP

– udział w akcji charytatywnej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbiórka pieniędzy do puszek.

Zdrowo na świeżym powietrzu.

– odpowiedni ubiór do pogody- warsztaty plastyczno- techniczne, dobieranie w pary, wypełnianie konturów,

-wyklejanie materiałami o rożnej fakturze.

Jak cię widzą, tak cię piszą

– dbanie o higienę osobistą: ciało, zęby, włosy, paznokcie – konkursy czystości, rozmowy z rodzicami i opiekunami uczniów, pogadanki pielęgniarki szkolnej, fluoryzacja zębów.

Luty 2014
Bezpieczne ferie

– warsztaty plastyczne w świetlicy

– pogadanki profilaktyczne w klasach nt. bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

Marzec 2013
Główka pracuje!

– Europejski Dzień Mózgu- „Co może człowiek?”- warsztaty plastyczne, – wystawa najciekawszych prac.

Woda wokół nas i w nas

– wycieczka edukacyjna do oczyszczalni ścieków, pogadanka, dzielenie się wrażeniami

Pomagamy!

– Śniadanie Wielkanocne dla Najuboższych, akcja charytatywna

Kwiecień 2014

Zrozumieć autystę

– Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu; pogadanki w klasach,

– jak czuje , myśli, widzi i słyszy dziecko autystyczne- warsztaty

Życie to zdrowie

– obchody Światowego Dnia Zdrowia

Dzień Ziemi

– wycieczka do Parku Kultury i Wypoczynku, uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

Maj 2014

Niepełnosprawni są wśród nas

– aktywne uczestnictwo w obchodach Dni Godności i Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Jesteśmy tym, co jemy

– prezentacja i degustacja zdrowych potraw – owocowo – warzywny kiermasz

Paleniu mówimy NIE!

– program profilaktyki uzależnień, pogadanki, prezentacje, filmy edukacyjne

Czerwiec 2014

Festyn rodzinny

– zabawa integracyjna na Świerzym powietrzu, konkursy, tańce, degustacja zdrowych produktów i potraw.

Aktywnie, zdrowo i sportowo

– prozdrowotne formy spędzania wolnego czasu- cykliczne wyjścia na boisko, prezentacja gier i zabaw na świeżym powietrzu, zachęcanie do ruchu i wysiłku.

Półroczny plan działań w zakresie promocji zdrowia okresu przygotowawczego

programu „Szkoła promująca zdrowie”

II semestr 2012/2013

Luty 2013

Pomyśl, zanim będzie za późno.

Ratujemy i uczymy ratować

– program profilaktyczny odnośnie zagrożeń czyhających na młodzież

– prezentacja, pogadanka, warsztaty,

– bezpieczne zabawy podczas ferii zimowych, warsztaty aktywizujące.

– program ratujący zdrowie, pokazy ratownictwa.

Marzec 2013

Woda to źródło życia.

Żyj smacznie i zdrowo.

Profilaktyka i szczepienia.

– Światowy Dzień Wody- warsztaty plastyczne, wystawa prac – Wycieczka do stacji uzdatniania wody

– jak wykorzystujemy wodę – kalambury.

– program edukacyjny marki Winiary, Przygotowanie i degustacja potraw.

– Światowy Dzień Gruźlicy- pogadanki w klasach na temat profilaktyki zakażeń i konieczności szczepień ochronnych

– pogadanki profilaktyczne w klasach- dotyczące zapobiegania zachorowaniom na grypę.

– zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie- spotkanie z higienistką.

Ratujemy i uczymy ratować.

– pokazy ratownictwa, ciąg dalszy projektu.

Pomocna dłoń.

– Śniadanie Wielkanocne dla najuboższych – akcja charytatywna.

Kwiecień 2013

Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu.

– zrozumieć autystę – warsztaty uczestniczące.

Szlachetne zdrowie…!

– Światowy Dzień Zdrowia, „Trzymaj formę” udział w programie.

Nasza planeta – nasz dom.

– Dzień Ziemi, aktywny tryb życia, spacery i wycieczki klasowe.

Ruch to zdrowie.

– ringo – aktywne formy spędzania wolnego czasu.

Maj 2013

Zdrowa żywność w zdrowym ciele.

– Carving – rzeźba w warzywach i owocach.

Dziękuję! Nie palę!

-„Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce”.

Dni Godności i Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

– organizacja obchodów i przemarszu ulicami miasta osób niepełnosprawnych, rodziców, opiekunów, przedstawicieli władz lokalnych, instytucji i przyjaciół.

Czerwiec 2013

Święto Rodziny.

– festyn integracyjny z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca- przygotowanie zdrowych przekąsek, mleczno- owocowych koktajli – zabawa, konkursy i tańce na świeżym powietrzu

Moje bezpieczeństwo.

– tydzień pod hasłem: „Umiem udzielać pierwszej pomocy”- ćwiczenia, pokazy, prezentacje.

Dbamy o nasze środowisko.

– warsztaty plastyczne – Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska, wystawa plakatów.

„Nie!”- dla narkotyków.

– pogadanki, prezentacje, projekcje filmów i zajęcia na temat skutecznego odmawiania narkotyków,

– wykorzystanie dramy w scenkach sytuacyjnych: „Jak odmawiać?”.

– program profilaktyki uzależnień

Koordynator : Małgorzata Hajko

Zespół koordynujący: Anna Wawrzyniak, Elżbieta Kosmala – Szweda, Małgorzata Kalinowska, Monika Milewska

Dyrektor: Krzysztof Serafin