Historia

W 1958 r. uchwałą ówczesnej Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej i Inspektoratu Oświaty, powstała szkoła podstawowa, która miała objąć nauczaniem i wychowaniem dzieci defektywne, dzieci specjalnej troski.


Szkołę umieszczono w oficynie Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku. Budynek posiadał trzy izby lekcyjne i mały pokój nauczycielski. Pierwsze lekcje odbyły się 1 września 1958 r. z 43 uczniami. Utworzono wówczas 4 klasy. Kadra pedagogiczna wraz z kierownikiem szkoły liczyła 5 osób. Do szkoły przyjmowane były wszystkie dzieci odrzucone z innych szkół. Trudne warunki lokalowe trwały do roku 1962, w którym to szkoła otrzymała budynek w starym budownictwie w centrum miasta. W tym budynku szkoła mieści się do dnia dzisiejszego.


12 września 1967 roku Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego wyraziło zgodę na prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Przyzakładowej przez Wielobranżową Spółdzielnię Inwalidów w Słupsku. Została wtedy otwarta klasa dziewiarska dla dziewcząt.


Na podstawie § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie kuratoriów okręgów szkolnych i inspektoratów oświaty za zgodą Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego otwarto z dniem 1 września 1970 r. Ośrodek Szkolno Wychowawczy ze Szkołą Podstawową Specjalną i Zasadniczą Szkołą Zawodową Specjalną dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim w Słupsku. Przy ośrodku funkcjonuje internat, który zapewnia opiekę całkowitą naszym wychowankom.


Ze względu na bardzo zły stan techniczny budynków ośrodka w roku 1970 rozpoczęto wstępne prace nad ich przebudową, które ukończono dwa lata później.


W roku 1983/84 do ośrodka uczęszcza już 421 uczniów. Kadra pedagogiczna łącznie z kadrą kierowniczą liczy 38 osób. Ze względu na wzrost liczby uczniów w dotychczasowych warunkach lokalowych praca dydaktyczno-wychowawcza była utrudniona. Podjęto starania związane z budową nowej i rozbudową istniejącej bazy.


Brak środków finansowych spowodował odłożenie projektu budowy szkoły i ujęcie go w planach inwestycyjnych na lata następne.


W 1991 roku wprowadziliśmy się do nowego obiektu. Rok później tj. w 1992 rozpoczęto starania o modernizację starej szkoły – przedwojennego budynku. Otrzymaliśmy wsparcie od Ośrodka ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki czemu szkołę w znacznym stopniu zmodernizowano. Korczakowski obowiązek troski o radość i uśmiech dziecka podjęło wiele osób. Dzięki tym, którzy ją budowali, modernizowali oraz finansowali mamy szkołę naszych marzeń.


Rok 2003 to rok jubileuszowy. W tym roku obchodziliśmy 45-lecie powstania placówki. Uroczyste obchody odbyły się 14 października 2003 roku. Był to dodatkowo szczególny dzień, gdyż był związany z nadaniem naszej szkole imienia UNICEF.


Ważnym wydarzeniem roku szkolnego 2006/2007 było skomponowanie hymnu szkoły (muzyka, słowa) przez jednego z naszych nauczycieli. Premiera hymnu “Szkoło nasza…” odbyła się podczas uroczystości przekazania sztandaru naszemu Ośrodkowi. Miało to miejsce 20 października 2006 roku.


17 października 2008 roku obchodziliśmy 50 rocznicę istnienia Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupsku oraz 108 rocznicę powstania szkolnictwa specjalnego w Słupsku.


28 grudnia 2015 roku stanowisko dyrektora Ośrodka objęła pani Magdalena Skóra. Zastępcami dyrektora zostały panie Małgorzata Czerwińska i Iwona Wrycz.