Dokumenty wewnątrzszkolne

Procedura zatwierdzania zestawu podręczników oraz regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych


Statut SOSW im. Unicef w Słupsku

Pobierz

zał. nr 1 – Regulamin Rady Pedagogicznej

Pobierz

zał. nr 2 – Regulamin Rady Rodziców

Pobierz

zał. nr3 – Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Pobierz

zał. nr 4 – Organizacja kształcenia zawodowego

Pobierz

zał. nr 5 – Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Pobierz

zał. nr 6 – Regulamin Internatu

Pobierz

zał. nr 7 – Regulamin świetlicy szkolnej

Pobierz

zał. nr 8 – Regulamin biblioteki szkolnej

Pobierz

zał. nr 9 – Wewnątrzszkolny System Oceniania

Pobierz

zał. nr 9a – Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych

Pobierz

zał. nr 10 – Prawa i obowiązki ucznia

Pobierz

zał. nr 11 – Procedury regulujące organizację pracy szkoły i zapewniające bezpieczeństwo uczniom

Pobierz

zał. nr 12 – Tryb składania i rozpatrywania skarg i wniosków w przypadku łamania praw ucznia przez ucznia lub pracownika szkoły

Pobierz

zał. nr 13 – Procedury postępowania w sytuacjach problemowych

Pobierz


Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

im. Unicef w Słupsku

na lata 2016-2018

Pobierz