Kierunki kształcenia w Szkole Branżowej I st.

Pobierz prezentację o kierunkach kształcenia w Szkole Branżowej I st.

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

Program nauczania dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w 3-letniej branżowej szkole I stopnia przewiduje następujące przedmioty zawodowe:

 • język obcy zawodowy,
 • technologię prac w obiektach hotelarskich,
 • prace pomocnicze w gastronomii hotelowej,
 • organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zajęcia praktyczne.

CZYM SIĘ ZAJMUJE? 

Uczniowie są przygotowani do pracy w hotelach, motelach, internatach, bursach oraz innych obiektach turystycznych. Posiadają umiejętność wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości. Przygotowują pokoje gościnne, transportują bagaże, obsługują sprzęt do utrzymania porządku wokół hotelu, pielęgnują rośliny ozdobne i tereny zielone. Wykonują określone prace związane z działalnością pralni, magazynów, przygotowaniem surowców, sporządzaniem potraw i napojów, utrzymaniem porządku w części gastronomicznej hotelu. Od uczniów wymagana jest wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie i wytrwałość w pracy.

Uczeń w trzyletnim procesie kształcenia:

 • rozróżnia podstawowe pojęcia i terminy stosowane w hotelarstwie,
 • rozróżnia wyposażenia sali obsługi konsumenta, pomieszczeń gastronomicznych, gospodarczych i magazynowych w obiekcie hotelarskim,
 • rozróżnia podstawowe elementy wyposażenia jednostki mieszkalnej i węzła sanitarno – higienicznego w obiekcie hotelarskim,
 • wykonuje  prace pomocnicze związane z przyjmowaniem gości hotelowych,
 • zna zasady obsługi gości hotelowych w części noclegowej i sali restauracyjnej, nakrywania stołu podawania i przygotowywania posiłków,
 • dobiera sprzęt i urządzenia kuchenne oraz zastawy i bieliznę stołową zgodnie z przeznaczeniem,
 • uczy się obsługi sprzętu porządkowego i codziennych czynności porządkowych w pomieszczeniach hotelowych, oraz przygotowania pokoi do przyjęcia gości,
 • wykonuje prace pomocnicze związane z przygotowywaniem surowców, sporządzaniem potraw i napojów,
 • wykonuje czynności porządkowe w części gastronomicznej obiektu noclegowego,
 • dobiera środki czystości i dezynfekcyjne do rodzaju wykonywanych prac,
 • dobiera ręczny i mechaniczny sprzęt o utrzymania porządku w otoczeniu obiektu hotelowego,
 • pielęgnuje rośliny ozdobne, kwiaty i trawniki z otoczenia hotelu,
 • wykonuje określone prace w pralni hotelowej,
 • dobiera środki i techniki prania do rodzaju tkanin,
 • prawidłowo współpracuje z recepcją, pralnią, działem technicznym, działem administracyjno – gospodarczym,
 • podejmuje współpracę z zespołem roboczym odpowiedzialnym za utrzymanie hotelu w czystości i porządku zgodnie z przyjętymi standardami,
 • ocenia jakość wykonywanej pracy własnej,
 • uczeń powinien wykazać się opanowaniem nawyków kulturalnego sposobu bycia, prawidłowego postępowania w ramach ochrony mienia gościa.

Możliwości zatrudnienia:

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej wykonuje szereg czynności w hotelach i pensjonatach, na różnych stanowiskach takich jak:

 • pomoc kuchenna,
 • pomoc kelnera,
 • pomoc pokojowa.

Absolwent może być zatrudniony w zakładach hotelarskich typu:

 • hotele,
 • motele,
 • pensjonaty,
 • sanatoria,
 • domy wycieczkowe, turystyczne, wypoczynkowe,
 • schroniska,
 • pokoje gościnne itp,
 • bazy ruchome ( promy pasażerskie, statki, kolej, samoloty).

Kwalifikacje zawodowe

 • pomoc personelowi recepcji w obsłudze gościa hotelowego,
 • prace porządkowe w hotelu,
 • proste prace związane z utrzymaniem otoczenia wokół hotelu,
 • proste naprawy urządzeń i sprzętów hotelowych (niewymagające specjalistycznych uprawnień),
 • współpraca z pracownikami hotelu w celu utrzymania hotelu w czystości i ładzie.

PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII

Program nauczania dla zawodu pracownik pomocniczy gastronomii w 3-letniej branżowej szkole I stopnia przewiduje następujące przedmioty zawodowe:

 • język obcy zawodowy,
 • technologię gastronomiczną z towaroznawstwem,
 • podstawy żywienia człowieka,
 • wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych,
 • podstawy rachunkowości gastronomicznej,
 • organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zajęcia praktyczne.

CZYM SIĘ ZAJMUJE?

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie zdobywają umiejętności związane z techniką sporządzania potraw i napojów w różnorodnych obiektach gastronomicznych. Uczą się opracowywania menu, przyrządzania posiłków według określonych receptur, opanowują podstawowe wiadomości z zakresu zasad żywienia i obsługi konsumenta. Posługują się urządzeniami stanowiącymi wyposażenie zakładów gastronomicznych, aparaturą grzejną, chłodniczą oraz sprzętem AGD. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie szkoły w profesjonalnej pracowni technologii gastronomicznej oraz w obiektach na terenie miasta.

Absolwenci mogą podjąć pracę w różnego typu zakładach gastronomicznych (barach, restauracjach, domach wycieczkowych itp.).

Uczeń w trzyletnim procesie kształcenia:

 • nabywa umiejętności związanych z organizowaniem stanowiska pracy oraz przygotowaniem typowych potraw i napojów w różnych zakładach gastronomicznych,
 • stosuje receptury gastronomiczne,
 • poznaje zasady prawidłowego przechowywania artykułów spożywczych, półproduktów i wyrobów gotowych,
 • zaznajamia się z zasadami racjonalnego żywienia,
 • zapoznaje się z wyposażeniem zakładów gastronomicznych,
 • organizuje stanowisko pracy do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów zgodnie z zasadami ergonomii,
 • przestrzega przepisów BHP,
 • pozyskuje umiejętności prowadzenia uproszczonej rachunkowości i szukania atrakcyjnego zatrudnienia.

Możliwości zatrudnienia:

 • w punktach małej gastronomii,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów spożywczych,
 • w restauracjach.