Kreatywne Warsztaty Lodowe z Schöller Ice Cream 2020

W dniu 19-02-2020  uczniowie klas II i III Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w zawodzie kucharz pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety Polenceusz uczestniczyli w realizacji projektu 
,,Kreatywne Warsztaty Lodowe z Schöller Ice Cream 2020″
Uczniowie wykonali desery lodowe zgodnie z zasadami komponowania, łączenia smaków oraz doborem zastawy stołowej. 
Projekt będzie realizowany cyklicznie w miesiącach luty – czerwiec 2020.