Dokumenty wewnątrzszkolne

Procedura zatwierdzania zestawu podręczników oraz regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych


 

Statut SOSW im. Unicef w Słupsku

Pobierz

Regulamin Rady Pedagogicznej – zał. nr 1 do Statutu

Pobierz

Regulamin Rady Rodziców – zał. nr 2 do Statutu

Pobierz

Regulamin Samorządu Uczniowskiego – zał. nr 3 do Statutu

Pobierz

Regulamin Pracy Internatu – zał. nr 4 do Statutu

Pobierz

Aneks do zał. nr 4 do Statutu

Pobierz

Regulamin Świetlicy Szkolnej – zał. nr 5 do Statutu

Pobierz

Wewnątrzszkolny System Oceniania – zał. nr 6 do Statutu

Pobierz

Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych – zał. nr 1 do WSO

Pobierz

Prawa i obowiązki ucznia – zał. nr 7 do Statutu

Pobierz


Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

im. Unicef w Słupsku

na lata 2011-2016

Pobierz

Udostępnij