Warsztaty świąteczne w Edukacji Regionalnej

Jak co roku nauczyciele Edukacji Regionalnej zorganizowali dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przysposabiającej do Pracy warsztaty świąteczne. Efektem ich pracy są przepiękne ozdoby, które staną się dekoracją drzwi pracowni szkolnych.