WYSTAWA GRZYBÓW

Dnia 08.10.2018r. uczniowie naszego Ośrodka odwiedzili siedzibę Parku Krajobrazowego Dolina Słupi gdzie została została zaprezentowana coroczna „WYSTAWA GRZYBÓW„ . Opiekunem naszej grupy była Pani Elwira Ahmed, która bardzo ciekawie zaprezentowała uczestnikom wycieczki różne gatunki grzybów: te znane zarówno jadalne jak i trujące oraz te mniej znane rzadziej występujące w naturze. Największe wrażenie zrobił na wszystkich rosnący na łąkach grzyb o nazwie: PURCHAWICA OLBRZYMIA, jest to gatunek jadalny i bardzo smaczny. W drodze powrotnej udaliśmy się na targowisko przy ul. Wolności gdzie można kupić grzyby od osób zajmujących się ich zbieraniem.