WYCIECZKA DO WARCINA

Dnia 10.10.2018r. uczniowie naszej szkoły, wraz z opiekunami , uczestniczyli w wycieczce do Warcina.
Głównym celem wypadu było poznanie losów ptaków drapieżnych, które trafiły do „ ptasiego sanatorium „z powodu odniesionych obrażeń. Po okresie rehabilitacji ptaki, które odzyskały pełną sprawność wracają do środowiska naturalnego .
Uczniowie zwiedzili także pałac w Warcinie, którego właścicielem był Otto von Bismarck wybitny polityk, kanclerz rządu Królestwa Prus i Cesarstwa Niemieckiego. Zostały po nim liczne pamiątki: gabinet z oryginalnymi meblami , kominek i liczne trofea myśliwskie.
Aktualnie /tj. od 1946 r./ w pałacu mieści się Technikum Leśne .
W jesiennej aurze podziwiliśmy także piękny park pałacowy z jego osobliwościami.
Na zakończenie tradycyjne ognisko „Pod puchaczem”. Po długim zwiedzaniu apetyty wszystkim dopisywały.