Uczeń Roku

4 czerwca minęła 30 rocznica częściowo wolnych wyborów w Polsce. Aby podkreślić te ważną datę samorząd szkolny zorganizował tego dnia wybory na Ucznia Roku 2018/19. Wychowawcy zgłosili 8 kandydatów ze wszystkich etapów edukacyjnych i przygotowali z uczniami plakaty wyborcze. 
Najwięcej głosów (30) zdobył Maciej Czarniak z klasy 2eSPdP. Frekwencja wśród uczniów wyniosła 59 %.