Szkolny klub wolontariusza “Jestem z Tobą”

centrum wolontariatunew

 

„Im więcej kochamy i dajemy siebie,

tym więcej nasze życie zyskuje

na znaczeniu i wartości”

Uczniowie naszego Ośrodka mają to szczęście, że w trudnych chwilach swojego życia zawsze mogą liczyć na pomoc ludzi „dobrego serca”. Nasze dzieci znają wartość słowa: bezinteresowna pomoc, często mają okazję dziękować za otrzymane wsparcie. Lista osób niosących pomoc naszej placówce jest długa, są na niej instytucje i osoby przekazujące środki finansowe, ale są też wolontariusze na co dzień pracujący i opiekujący się niepełnosprawnymi uczniami. To przykład tych osób sprawił, że w szkole zrodziła się myśl pomagania innym i sobie wzajemnie. Pomagania na miarę naszych możliwości, bo przecież „nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu”

….. i tak w lutym 2007roku powstał Szkolny Klub Wolontariusza „Jestem z Tobą” Do Klubu należy młodzież ze Szkoły Zawodowej, Szkoły Przysposobienia do Pracy i Gimnazjum, ich pracę wspierają nauczyciele i rodzice. Klub skupia również studentów i ochotników spoza szkoły. Wolontariusze na co dzień pomagają przede wszystkim bardziej niepełnosprawnym kolegom na terenie szkoły, ale nie tylko. Kontynuują np. wieloletnią już tradycję współpracy i pomocy pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku. Ich praca ma charakter stały i systematyczny (nie mogą przecież zawieść osób, którym obiecali pomóc), wolontariusze podejmują również działania o charakterze akcyjnym np. krwiodawstwo, zbiórka na rzecz WOŚP, pomoc materialna. Członkowie SKW „Jestem z Tobą” nie tylko pomagają innym, spotykają się również, aby się uczyć i bawić. Przygotowali wspaniałe przedstawienie „Kabaret o dobrym słowie”, mają także zajęcia w ramach programu „Szkoła Elegancji”. To wszystko sprawia, że wolontariusze zdobywają nowe doświadczenia, nabywają nowe umiejętności, zdobywają przyjaźnie i…… kształtują charaktery, bo jak sami mówią „nie jesteśmy aniołami”- chcielibyśmy tylko stawać się troszkę lepsi. Podczas tegorocznej Gali Wolontariatu w Teatrze Roma w Warszawie, w której Klub miał zaszczyt uczestniczyć wszyscy śpiewaliśmy „tyle mam ile sam innym dam” i tą myślą Klubowicze chcieliby podzielić się z innymi.

Jeśli masz więc trochę wolnego czasu i lubisz pomagać to

ZAPRASZAMY DO NAS!!!! – w każdy czwartek godz. 16.00 sala 65