Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022:

godz. 9.00 na sali gimnastycznej SOSW tylko kl. Ic Szkoły Przysposabiającej do Pracy i kl. Ia Szkoły Branżowej. Pozostali uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Szkoły Branżowej spotykają się ze swoimi wychowawcami w swoich salach lekcyjnych (na terenie szkoły lub internatu).

godz. 9.00 – uczniowie RW (zespołów rewalidacyjno – wychowawczych) spotykają się ze swoimi wychowawcami w swoich salach lekcyjnych.

godz. 9.45 – kl. I i IV Szkoły Podstawowej na sali gimnastycznej. Pozostali uczniowie Szkoły Podstawowej spotykają się ze swoimi wychowawcami w swoich salach lekcyjnych.