[Aktualizacja]Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Przedstawiamy organizację rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w dniu 01 września 2020 r.:

godz. 9.00Miejska Inauguracja Roku Szkolnego w Hali Sportowej OSR im. T. Gwiżdża – klasy 4a, 5c, 7c, 7b Szkoły Podstawowej oraz 2f, 3d i 3e Szkoły Przysposabiającej do Pracy spotykają się z wychowawcami w klasach.

godz. 10.15 – sala gimnastyczna klasy pierwsze Szkoły Podstawowej, klasy drugie i trzecie Szkoły Podstawowej spotykają się z wychowawcami w salach. Pierwszy zespół RW w sali 72, drugi zespół RW w świetlicy. Uczestnicy RW indywidualnego w wolnych salach lub w domu. Uczniowie z nauczania indywidualnego w klasach 2-3 SP w domu. W obu przypadkach powitanie możliwe na pierwszych zajęciach.

godz. 10.45 – rozpoczęcie roku dla klas 4-8 Szkoły Podstawowej (bez klas biorących udział w Miejskiej Inauguracji) oraz nauczania indywidualnego z wychowawcami w salach.

godz. 11.15 – Szkoła Przysposabiająca do Pracy (bez klas biorących udział w Miejskiej Inauguracji) w salach z wychowawcami. Klasy 1-2 Branżowej Szkoły I Stopnia z wychowawcami w Internacie ul. Sobieskiego 13. Klasa 3 Branżowej Szkoły I Stopnia w szkole z wychowawcą.

UWAGA! Uczniowie wymagający obecności osoby dorosłej przychodzą z JEDNYM opiekunem! Opiekunów obowiązują maseczki zasłaniające nos i usta lub przyłbice oraz dezynfekcja rąk.