Przegląd Twórczości Ekologicznej Pestka

Przegląd Twórczości Ekologicznej Pestka to już wielka tradycja naszej szkoły. W tym roku odbył się po raz XXI. Jest to impreza organizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Słupsku dla przedszkoli, szkół podstawowych i ośrodków szkolno – wychowawczych z najbliższej okolicy. W tym toku udział w niej wzięło sześć wspaniale przygotowanych zespołów. Przegląd odbył się 16 maja tradycyjnie w Słupskim Ośrodku Kultury, dzięki uprzejmości pani dyrektor Jolanty Krawczykiewicz i zgranej ekipy odpowiadającej za obsługę techniczną.
Przez dwadzieścia lat za przygotowanie imprezy odpowiadały pani Ania Kiepuszewska-Chudko, pani Elżbieta Górska oraz pani Małgorzata Korejwo. Serdecznie dziękujemy za stworzenie tego wielkiego wydarzenia! W tym roku po raz pierwszy Przegląd tworzyły pani Olga Kozłowska oraz pani Joanna Król. Ogromny wpływ na organizację mieli wszyscy sponsorzy, którzy pochylili się nad naszym przedsięwzięciem, wspierając je finansowo i przedmiotowo. Dziękujemy szczególnie Wodociągom Słupsk Sp.z o.o., Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej, Zarządowi Okręgowemu w Słupsku Polskiego Związku Łowieckiego, Nadleśnictwom Damnica i Leśny Dwór oraz firmie Pomysł na prezent z C.H. Manhatan.
Głównym celem Przeglądu jest promowanie postaw proekologicznych, integracja, wzmacnianie poczucia własnej wartości. W tym roku na scenie wystąpiło sześć ekip: przedstawiciele Szkół Podstawowych nr 10, nr 3 i nr 6 w Słupsku, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy, maluchy z Przedszkola Miejskiego nr 32 w Słupsku oraz uczniowie naszej szkoły pod kierownictwem pani Beaty Świergal – Samsel. Każdy z występów nagrodzony został wyjątkowymi upominkami. Przerwy między poszczególnymi przedstawieniami umilały zagadki przyrodnicze.
Poza występami scenicznymi, tradycyjnie odbył się konkurs plastyczny. Spośród nadesłanych prac Jury wybrało jedną jako najbardziej wyjątkową. Nagroda wysłana została do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sławnie.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom! Jesteśmy z Was dumni! Wspaniale było wspólnie spędzić czas. Do zobaczenia na kolejnym, XXII Przeglądzie, za rok!