Projekt BohaterON

Nasza szkoła przystąpiła do projektu BohaterON 2020.
Na zajęciach języka polskiego i historii nauczyciele przeprowadzili zajęcia na temat powstania warszawskiego i jego bohaterów. Uczniowie klas: 5-8 Szkoły Podstawowej, 1a i 2b Szkoły Branżowej oraz 3d i 3e Szkoły Przysposabiającej do Pracy przygotowali laurki oraz życzenia dla powstańców. Kartki zostały wysłane do Fundacji Seniora we Wrocławiu, skąd będą rozsyłane do poszczególnych bohaterów powstania warszawskiego.