Projekt BohaterON w Twojej Szkole

Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim projekcie BohaterON w Twojej Szkole. Celem  akcji było przeprowadzenie tematycznych zajęć, a następnie pisanie kartek, laurek bądź listów do żyjących uczestników Powstania Warszawskiego.

W projekcie udział wzięły klasy: 4,5,6,7,8 SP oraz 1b SB i 3 SB, które podczas lekcji historii i języka polskiego zapoznały się z tematyką powstania warszawskiego i sylwetkami bohaterów a w czasie warsztatów tworzyły kartki i życzenia. W akcję włączyły się również klasy 1cSPdP, 2d SPdP, 6e SP, 2a SP, 7 i 8 c SP, które wraz z wychowawcami zapoznały się z tematyką akcji i wykonały kartki z życzeniami dla żyjących Powstańców. W wyniku naszych działań powstały 52 kartki, które zostały wysłane do organizatorów akcji, którzy przekażą je adresatom. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie bohaterowie Powstania Warszawskiego otrzymają nasze kartki i życzenia.

« z 2 »