Powrót do nauki w trybie stacjonarnym

SZANOWNI UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE.

W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ PAŃSTWOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUPSKU (HDM.462.38.1.2020) O USTANIU PRZESŁANEK DO PROWADZENIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH W SYSTEMIE ZDALNYM Z  DNIEM 5.10.2020 ROKU ROZPOCZYNAMY PRACĘ W TRYBIE STACJONARNYM.

ZAPRASZAMY DO SZKOŁY PAMIĘTAJĄC O WSZELKICH PROCEDURACH ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM EPIDEMIOLOGICZNYM (MASECZKI, PRZYŁBICE, PŁYNY DEZYNFEKUJĄCE).

PAMIĘTAJMY, ŻE ZDROWIE NASZE I NASZYCH NAJBLIŻSZYCH JEST NAJWAŻNIEJSZE.