Organizacja pracy placówki 19-25 kwietnia 2021

W związku z pojawieniem się nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Przedstawiam Państwu
Zarządzenie Dyrektora Nr 31/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie organizacji pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. UNICEF w Słupsku
w dniach 19-25 kwietnia 2021 r.

Magdalena Skóra
Dyrektor SOSW w Słupsku