Międzynarodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Nauczyciele języka polskiego i historii przeprowadzili zajęcia tematyczne. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Szkoły Branżowej wzięli udział w warsztatach, podczas których obejrzeli film „Tajemnice historii: Żołnierze Wyklęci”, poznali sylwetki i życiorysy wybranych bohaterów, pracowali na źródłach historycznych, wykonywali ćwiczenia związane z wykopaliskami archeologicznymi na Powązkowskiej Łączce, najmłodsi uczniowie wykonywali prace plastyczne.