Kto Ty jesteś?

Dnia 22.10.2018 r. uczniowie klas: IV a – VIII a SP uczestniczyli w warsztatach patriotycznych zatytułowanych „KTO TY JESTEŚ”, zorganizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku, z okazji 100 rocznicy odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI przez POLSKĘ.
Uczniowie obejrzeli film edukacyjny, poświęcony najważniejszym wydarzeniom historycznym oraz postaciom, które miały decydujący wpływ na odzyskanie niepodległości przez naszą ojczyznę po 123 latach niewoli. Następnie rozwiązywali zagadki historyczne oraz wykonywali prace plastyczne, wykorzystując informacje z wcześniej obejrzanego filmu.
Głównym celem warsztatów było kształtowanie uczuć patriotycznych i postawy obywatelskiej młodego pokolenia Polaków.