KONFERENCJA dotycząca sytuacji osób NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

Stowarzyszenie “Przystań” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupsku  serdecznie zapraszają  do udziału w KONFERENCJI  poświęconej  sytuacji dorosłych  NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE  w powiecie słupskim  i mieście Słupsk. 

Konferencja odbędzie się dnia 25-ego kwietnia 2017 roku – wtorek,  godz. 11.00
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupsku ul. Krasińskiego 19.

Kochani, jeśli jesteście rodzicami wychowującymi dziecko niepełnosprawne intelektualnie lub jesteście pracownikami socjalnymi lub pracownikami szkół, ośrodków lub innych instytucji zajmujących się niepełnosprawnymi intelektualnie lub też  sami jesteście absolwentami SOSW potrzebującym pomocy,  proszę abyście w dniu 25 kwietnia 2017 o godz. 11.00 poświęcili trochę czasu na spotkanie z nami.
Celem Konferencji jest integracja środowisk działających na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie oraz wypracowanie wspólnej strategii pomocy tym osobom. Mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie wypracować  plan działań,  który będzie uwzględniał rzeczywiste problemy naszych podopiecznych oraz  wskazywał na sposoby ich rozwiązania.
Po konferencji zaprosimy 15 osób do udziału w warsztatach animacji społecznej – 7 spotkań w okresie od maja do grudnia 2017.  Uczestnicy zdobędą wiedzę m.in.  na temat możliwości wpływu na życie społeczne i pozyskiwania funduszy na rozwój społeczności lokalnej. Końcowym efektem warsztatów będzie wypracowanie  strategii pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie, która zostanie przekazana wszystkim uczestnikom konferencji i oczywiście  władzom powiatu i miasta Słupsk.

Animatorzy społeczni otrzymają certyfikaty uczestnictwa w warsztatach.

ZAPRASZAMY!  i jednocześnie prosimy o  przekazanie naszego zaproszenia wszystkim,  którym bliski jest  los osób niepełnosprawnych intelektualnie.

PROGRAM KONFERENCJI DO POBRANIA