III Terenowy Konkurs Wiedzy o Mieście

W ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami edukacji regionalnej wzięli udział w III Terenowym Konkursie Wiedzy o Mieście. Konkurs zorganizowany został przez Instytut Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Uczniowie musieli wykazać się orientacją na mapie, znajomością słupskich zabytków oraz ciekawostkami z nimi związanymi.