Dzieci z niepełnosprawnością też stają się dorosłe

Cztery Stowarzyszenia działające w Słupsku na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną:

  • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym „PRZYSTAŃ”,
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „DAJMY IM RADOŚĆ”,
  • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „WIATRACZEK”,
  • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Słupsku,

podjęły inicjatywę związaną z zawarciem porozumienia, którego celem jest wspólna praca na rzecz rozwiązania problemów życiowych i bytowych osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz stworzenie spójnego systemu wsparcia od wczesnego dzieciństwa do dorosłego życia, tak aby osoby
z niepełnosprawnościami nie czuły się wykluczone i mogły być wartościowymi
i akceptowanymi członkami naszego społeczeństwa.

W wyniku wspólnej inicjatywy ww. organizacji i Miasta Słupsk powstał
w ostatnim czasie II Środowiskowy Dom Samopomocy typu ABC.

Obecnie Stowarzyszenia te podjęły inicjatywę aktywizacji zawodowej i społecznej absolwentów kształcenia specjalnego poprzez założenie przedsiębiorstwa społecznego w którym będą ONI mogli podjąć pracę w formie wspieranej
i dodatkowo zostaną wraz z rodzinami objęci wsparciem i opieką.

Informujemy, że 22 października 2018r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul Niedziałkowskiego 6 w Słupsku (przy Teatrze RONDO) odbędzie się spotkanie wszystkich zainteresowanych aktywizacją zawodową i społeczną absolwentów kształcenia specjalnego.

Zapraszamy zwłaszcza rodziców – może to być ważna data w życiu Waszego dziecka i opiece nad nim!