„Bogactwo Przyrodnicze Polski…”

Po Krakowie i Tatrzańskim Parku Narodowym przyszła kolej na zaprezentowanie w Słupsku plenerowej wystawy „Bogactwo przyrodnicze Polski”.

Otwarcie wystawy miało miejsce 14.09.2017r. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie SOSW w Słupsku z klasy I g SPdP pod opieką  wychowawcy p. Małgorzaty Adamczuk oraz p. Barbary Rożek i p. Marcina Rusinka. Młodzież podziwiała przepiękne fotogramy prezentujące wszystkie parki narodowe w Polsce. W otwarciu wystawy uczestniczyły władze miasta w osobie Pani wiceprezydent Krystyny Danileckiej–Wojewódzkiej oraz jej organizatorzy dyrekcja i pracownicy Słowińskiego Parku Narodowego,  a także autor zdjęcia prezentującego nasz Park p. Dariusz Przybyła .

W/w wystawa wpisuje się w obchody 50–lecia Słowińskiego Parku Narodowego i prezentowana jest w terminie 14.09–30.09.2017 r., a zlokalizowana przy ul. Nowobramskiej.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do jej obejrzenia w czasie jesiennych spacerów po Słupsku