Absolwent z przyszłością

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym „PRZYSTAŃ”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupsku oraz spółka z o.o. Jantar 2 realizuje projekt „Absolwent z przyszłością”, dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Do udziału w projekcie  zapraszamy serdecznie absolwentów szkół specjalnych, ich opiekunów oraz wszystkie osoby zainteresowane sytuacją   dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Słupsku i powiecie Słupskim.

W ramach projektu odbędą się:

  1. Warsztaty aktywizacji społecznej i obywatelskiej oraz warsztaty aktywizacji  zawodowej dla absolwentów;

  2. Konferencja dotycząca sytuacji dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Słupsku i powiecie słupskim – dnia 25.04.2017r godz. 11.00 SOSW Słupsk;

  3. Warsztaty animacji społecznej dla osób zainteresowanych poprawą sytuacji dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Program trwa od marca do grudnia 2017 roku.

Rekrutacja do projektu dla absolwentów  odbędzie się w dniu 27 marca 2017r
o godz. 15.30 w SOSW w Słupsku, ul. Krasińskiego 19  – Klub „Przystań do nas”

Dodatkowe informacje można uzyskać stronie Stowarzyszenia PRZYSTAŃ  www.stowarzyszenieprzystan.pl  lub pod numerem telefonu 696 081 099