26 finał WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział  w akcji WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. Zbiórkę rozpoczęliśmy już w grudniu 2017 roku i kontynuowaliśmy ją w styczniu 2018 roku. Społeczność naszej szkoły zebrała kwotę 393 złote, 97 groszy i 40 eurocentów. Pieniądze te wesprą szczytny cel 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: wyrównywanie szans  w leczeniu noworodków.

Dziękujemy Wszystkim za okazane serce.